Choď na obsah Choď na menu
 


ARCHÍV OZNAMOV (kliknite sem)

ARCHÍV OZNAMOV:

FARSKÉ OZNAMY 14.10.2018

 - sv. omše ako obvykle (vo farskom kostole v pondelok, utorok, piatok večer o 17.30, vo štvrtok a v sobotu o 7.30, v nedeľu o 7.30 a 9.05 / v kaplnke na Šancoch v stredu o 17.30 a v nedeľu o 10.45)

- v utorok sa spoločne modlíme Liturgiu hodín - Vešpery

- pomôžte zbierkou PET uzáverov získať zdvíhacie zariadenie pre Michala Bocoru. Vrece na plastové uzávery fliaš je v bočnom vchode kostola.

 

FARSKÉ OZNAMY 30.9.2018

 - sv. omše v týždni a v nedeľu ako obvykle, v sobotu sobášna sv. omša o 13.30 hod.

- v utorok sa spoločne modlíme Liturgiu hodín - Vešpery

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci október. Možnosť vyspovedať sa je denne pol hodinu pred sv. omšou. V piatok budem spovedať od 16.30 hod.

- október je mesiacom posvätného ruženca. Pozývam všetkých ku spoločnej modlitbe ruženca či v rodinách ale najmä v kostole pred sv. omšou

- sviatosť manželstva chcú prijať:

Michal Paulina, syna Alojza a Kataríny r. Zubovej
Barbora Černá, dcéra Jána a Beaty r. Dedíkovej

Kto vie o nejakej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.

- pomôžte zbierkou PET uzáverov získať zdvíhacie zariadenie pre Michala Bocoru. Vrece na plastové uzávery fliaš je v bočnom vchode kostola.


Farské oznamy - 22.7.2018

- v utorok sv. omša vo farnosti nebude
- v stredu bude sv. omša pohrebná o 16.00,  v ostatné dní sv. omše ako obvykle


Farské oznamy - 15.7.2018

- Sv. omše tento týždeň:

pondelok, utorok, piatok - 17.30 hod

streda, sobota - 7.30

nedeľa - ako zvyčajne

štvrtok - sv. omša vo farnosti nebude


- v utorok sa spoločné modlíme Liturgiu hodín - Vešpery

- s kresťanskou nádejou na stretnutie vo večnosti Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul informuje, že 12. júla 2018 v skorých ranných hodinách si Pán života k sebe povolal prof. ThDr. Ľubomíra Stančeka, PhD., CM

Páter Stanček, CM sa narodil 19. augusta 1955 v Kamennej Porube a 12. júla 2018 zaopatrený sviatosťami odišiel do večnosti.

Zádušná omša spojená s pohrebnými obradmi bude 16. júla 2018 o 13.00 h. v Kostole Všetkých svätých v Kamennej Porube.


Farské oznamy - Kvetná nedeľa 25.3.2018


Liturgické slávenia počas Veľkého týždňa:

Pondelok - sv. omša o 16:30 (v kaplnke na Šancoch)
Utorok - sv. omša o 17:30
Streda - sv. omša o 17:30
Zelený štvrtok (Pamiatka slávenia Pánovej večere) - sv. omša o 17:30
Veľký piatok (Slávenie utrpenia a smrti Pána) - obrady o 15:00
Biela sobota (V tento deň Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe, v noci slávenie vigílie zmŕtvychvstania Pána)
                   - 8:30 posvätné čítanie
                   - 20:15 vigília zmŕtvychvstania Pána
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - sv. omše tak ako v nedeľu

 

- V pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou máte možnosť pristúpiť ku sv. zmierenia

- Na Veľký piatok slávi Cirkev najvážnejší sviatok umučenia a smrti Pána Ježiša. Tento deň je v celej Cirkvi dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu (možnosť nasýtiť sa 1x dosýta a 2x menej). V tento deň nie je možné vykonať inú náhradu mäsitého pokrmu.

- V sobotu o 8.30 budeme sláviť Liturgiu hodín - posvätné čítanie. Poklona pri Božom hrobe bude následne, od 9.00 do 19.30 hod. Prosím, aby ste sa zapísali na jednotlivé časy k poklone. Zoznam je vzadu v kostole.

- Vigíliu Pánovho zmŕtvychvstania začneme o 20.15 pred kostolom obradom požehnania nového ohňa a prípravou veľkonočnej sviece - paškála. Následne vstúpime do tmavého kostola v sprievode za horiacou sviecou.

- počas trojdnia možno získať úplné odpustky:
štvrtok - pri adorácii a speve „Tantum ergo
piatok - nábožná poklona sv. krížu pri liturgickom slávení
sobota - obnova krstných sľubov počas vigílie

- Na veľkonočnú nedeľu po sv. omšiach bude výročitá Veľkonočná ofera. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať

 

 

OZNAMY - KVETNÁ NEDEĽA 9.4.2017

- sv. omše a obrady počas Veľkého týždňa:
 
  Pondelok - 17.30
  Utorok - 17.30 (ŠANCE)
  Streda - 17.30
  ZELENÝ ŠTVRTOK - 17.30
  VEĽKÝ PIATOK  - 15.00 (obrady)
  BIELA SOBOTA - 8.30 - posvätné čítanie
                         - 20:15 - vigília zmŕtvychvstania Pána

  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ako obvykle

- v pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou máte možnosť pristúpiť ku sv. zmierenia

- na Veľký piatok slávi Cirkev najvážnejší sviatok umučenia a smrti Pána Ježiša. Tento deň je v celej Cirkvi dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu (možnosť nasýtiť sa 1x dosýta a 2x menej). V tento deň nie je možné vykonať inú náhradu mäsitého pokrmu.

- v sobotu o 8.30 budeme sláviť Liturgiu hodín - posvätné čítanie. Poklona pri Božom hrobe bude následne, od 9.00 do 19.30 hod. Prosím, aby ste sa zapísali na jednotlivé časy k poklone. Zoznam je vzadu v kostole.

- vigíliu Pánovho zmŕtvychvstania začneme o 20.15 pred kostolom obradom požehnania nového ohňa a prípravou veľkonočnej sviece - paškála. Následne vstúpime do tmavého kostola v sprievode za horiacou sviecou.

- počas trojdnia možno získať úplné odpustky:
            štvrtok - pri adorácií a speve "Tantum ergo"
           
piatok - nábožná poklona sv. krížu pri liturgickom slávení
            sobota - obnova krstných sľubov počas vigílie

- na Veľkonočnú nedeľu po sv. omšiach bude výročitá Veľkonočná ofera. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.OZNAMY - nedeľa 22.1.2017

- sv. omše celý týždeň ako obvykle (v pondelok, v utorok a v piatok v kostole o 16.30, v stredu o 16.30 na Šancoch, v štvrtok a v sobotu v kostole o 7.30, v nedeľu ako obvykle)

- v utorok sa spoločne modlíme Liturgiu hodín - Vešpery

- v dňoch 18.-25. januára Cirkev slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V utorok p 17.30 budeme mať v evanjelickom kostole ekumenické stretnutie

- budúcu nedeľu o 14.00 budeme mať vo farskom kostole stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

- dnes po sv. omšiach máme zbierku na katolícke školy arcidiecézy. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.

 

OZNAMY - nedeľa 7.8.2016

- sv. omše počas týždňa ako obvykle

- v utorok sa spoločne modlíme Liturgiu hodín - Vešpery

OZNAMY  - nedeľa 10.7.2016


- tento týždeň sv. omša v stredu ráno vo farskom kostole, ostatné sa zostávajú v obvyklých termínoch

- v utorok sa spoločne modlíme Liturgiu hodín - Vešpery

sviatosť manželstva chcú uzavrieť Miroslava Tomšíková, pokrstená v Mor. Lieskovom a Jiří Aberle. Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade

 

OZNAMY  - nedeľa 3.7.2016

- v utorok slávime sviatok sv. Cyrila a Metoda, sv. omše budú v kostole o 9:05 a v kaplnke o 10:45
- v stredu sv. omša vo farnosti nebude, inak sv. omše ako obvykle


2016: 
Začiatky slávenia sv. omší a obradov počas Veľkého týždňa:

...

Veľký piatok - 15:00 (obrady)

Biela sobota -  8:30 posvätné čítanie
                      19:00 Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa - ako v nedeľu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAMY 10.5.2015

- sv. omše v týždni o 17:30 v kostole (pondelok, utorok, piatok), v stredu sv. omša v kaplnke tiež o 17:30

- vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, sv. omša bude v kostole o 17:30

- v piatok pokračujeme v príprave ku sviatosti birmovania ďalším stretnutím

- manželstvo uzatvoria:
      Marek Ozdínyi, syn +Mariana a Margity r. Paníkovej 
      Alena Lukačovičová, dcéra Jaroslava a Aleny r. Karvayovej
Kto by vedel o právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať zbierku na katolícke masmédiá (rádio, tv, tlač)

 

 

 

 12,4.2015

- termíny sv. omší ako obvykle

v utorok sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

 -  v piatok pokračujeme v príprave ku sv. birmovania ďalším stretnutím

- budúce nedeľu pozýva farnosť Nové Mesto n./ V. na slávnostnú inauguráciu organa. Program je na výveske.

 

 

 5.4.2015

 

 - sv. omše tento týždeň:
    Veľkonočný pondelok - 7:30 v kostole, 9:00 v kaplnke
    utorok - 17:30
    streda - 17:30 v kaplnke
     štvrtok -  7:30
    piatok - 17:30
   sobota - 7:30
   nedeľa - ako obvykle

 

- počas nasledujúcich dní, až do nasledujúcej nedele slávime Veľkonočnú oktávu

- dnes po sv. omšiach bude výročitá Veľkonočná ofera. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať

- Chcem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, čo sa zapojili do slávenia liturgie veľkonočných sviatkov svojou prácou počas príprav, milodarmi alebo tým, čo aktívne vstúpili do liturgického slávenia, najmä najbližším spolupracovníkom: kostolníčkam, organistom, miništrantom, speváckemu zboru, lektorom a ostatným, čo sa zapojili akoukoľvek inou službou


29.3.2015
- sv. omše a obrady vo Veľkom týždni:

      pondelok - 17:30
      utorok - 17:30 (v kaplnke)
      streda - 17:30 
      Zelený štvrtok - 17:30 
      Veľký piatok - obrady so začiatkom o 15:00

      Biela sobota - 8:30 - posvätné čítanie
                                20:00 slávenie vigílie zmŕtvychvstania Pána
      Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - ako v nedeľu (o 7:30 a 9:05 v kostole, o 10:45 v kaplnke)

- v pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou je možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia

- v pondelok po sv. omši bude v kostole nácvik spevokolu

- na Veľký piatok slávi CIrkev najvážnejší sviatok umučenia a smrti Pána Ježiša. Tento deň je v celej Cirkvi dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu (možnosť nasýtiť sa 1x dosýta, 2x menej). V tento deň nie je možné vykonať inú náhradu mäsitého pokrmu

- v sobotu o 8:30 budeme sláviť Liturgiu hodín - posvätné čítanie. Poklona pri Božom hrobe bude následne, od 9:00 do 19:30. Prosím, aby ste sa zapísali na jednotlivé časy k poklone. Zoznam je vzadu v kostole.

- vigíliu Pánovho zmŕtvychvstania začneme o 20:00 pred kostolom obradom požehnania nového ohňa a prípravou veľkonočnej sviece  - paškála. Následne vstúpime do tmavého kostola v sprievode za horiacou sviecou

- počas trojdnia možno získať úplné odpustky takto:
   - vo štvrtok pri adorácií a speve "Tantum ergo" 
   - v piatok pri nábožnej poklone sv. krížu pri liturgickom slávení
   - v sobotu pri obnove krstných sľubov počas vigílie

- na Veľkonočnú nedeľu po sv. omšiach bude výročitá Veľkonočná ofera. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.

22.3.2015 (uvedené na túto webstránku dodatočne 30.3.2015)

- sv. omše tetnto týždeň :
   - v pondelok sv. omša nebude
    - v utorok, stredu, piatok a sobotu bude sv. omša ráno o 7:30
   - v stredu večer ako obvykle v kaplnke

- vo štvrtok po sv. omši budem spovedať chorých vo farnosti

- v piatok budeme mať vo farnosti spoločnú sv. spoveď, spovedať budeme od 16:00 do 17:30

- v sobotu je príležitosť vyspovedať sa v Novom Meste nad Váhom od 9:30 - 12:00 a 14:30 - 16:30

- v nedeľu začneme druhú sv. omšu požehnaním ratolestí a procesiou od kríža pri vchode na cintorín. V nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty po druhej sv. omši

- ďakujem predchádzajúcej skupine za starostlivosť o kostol, o upratovanie prosím skupinu p. Búlikovej

 

1.3.2015

- sv. omše ako obvykle (pondelok, utorok, piatok - o 16:30 v kostole, streda - 16:30 v kaplnke, štvrtok - o 7:00 v kostole)

- v utorok sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci marec. Možnosť prijať sv. zmierenia je denne pol hodinu pred sv. omšou, v piatok budem spovedať od 15:30 hod.

- v piatok bude pobožnosť krížovej cesty o 16:30 hod., sv. omša bude po skončení krížovej cesty (cca 17:00). V nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty po skončení druhej svätej omše v kostole

25.1.2015

- sv. omše tento týždeň ako zvyčajne, iba v pondelok bude sv. omša pohrebná o 15:00 v kostole

- v utorok sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v utorok o 17:30 sa bude konať vo farskom kostole ekumenické stretnutie s modlitbou za jednotu kresťanov

- dnes po sv. omšiach máme zbierku na Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.

OZNAMY 11.1.2015 (neúplné)

- sv. omše ako zvyčajne, iba v utorok bude sv. omša rekolekčná o 9:30 v kostol

OZNAMY 4.1.2015 (neúplné)

- v stredu a vo štvrtok vo farnosti sv. omša nebudú

OZNAMY 28.12.2014

- termíny sv. omší tento týždeň: 
   pondelok (29.12.) -  7:30
   utorok (30.12.)      -  16:30
   streda (31.12)       -   15:00
   štvrtok (1.1.2015) -   ako v nedeľu
   piatok (2.1.2015)  -  16:30  
  sobota a nedeľa -  ako obvykle v tieto dni

v utorok sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v stredu sv. omšu ukončíme ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Kto sa v tento deň zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky

- vo štvrtok si budeme vyprosovať požehnanie do nového roka. Pri spoločnom speve : Príď, Duchu Svätý možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky

- vo štvrtok, na sviatok Panny Márie Bohorodičky budeme mať výročitú novoročnú oferu. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci január

- v tomto týždni si môžete začať nahlasovať domy na trojkráľové požehnanie - koledu

Oznamy 21.12.2014

- sv. omše tento týždeň:

 Pondelok  (22.12.) -  17:30
 Utorok (23.12.) - 17:30
 Streda (24.12.) - 22:30 Šance
                               24:00 farský kostol
 Štvrtok (25.12.) - ako v nedeľu
 Piatok  (26.12) - 9:05 farský kostol
                               10:45 Šance
 Sobota (27.12) - 7:30 
 Nedeľa (28.12) - ako v nedeľu                          

- v pondelok a utorok pred sv. omšou máte možnosť prijať sv. zmierenia

- v utorok sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- vo štvrtok, na sviatok Narodenia Pána budeme mať výročitú vianočnú oferu. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.
 

OZNAMY 14.12.2014 (neúplné)

- spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v piatok 19.12.2014 od 16:00 do 17:30

OZNAMY 7..12.2014

- úprava termínov sv. omší pre tento týždeň:
Pondelok - 17:30 (farský kostol)
Utorok - sv. omša nebude
Streda až piatok - ako obvykle

- v pondelok slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

- prosím, aby ste si v tomto týždni nahlásili chorých a nevládnych ku vianočnej sv. spovedi

- v tomto týždni máme zimné kántrové dni: streda, piatok, sobota. Záväzný je jeden z nich. Obsahom je príchod Božieho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete

- v piatok budeme pokračovať v príprave na sviatosť birmovania ďalšou katechézou

- adventný čas charakterizuje modlitba Anjel Pána. Jednotne budeme používať ako záväzný text, kde na invokáciu: Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, nasleduje odpoveď Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení. 

OZNAMY 23.11.2014

- termíny sv. omší ako obvykle

- budúca nedeľa je 1. adventná, budú sa požehnávať adventné adventné vence

- budúcu nedeľu je zbierka na charitu, všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

OZNAMY 16.11.2014 (v neúplnom znení)

- sv. omše tento týždeň budú takto:
  pondelok - 7:30 v kostole, piatok - 16:30 v kostole, sobota a nedeľa - ako obvykle;

  v ostatné dni sv. omša tento týždeň nebude
 

OZNAMY 2.11.2014

- sv. omše ako obvykle, okrem soboty a nedele, kedy budú sv. omše takto :
  v sobotu -  sv. omša o 17:30 (kaplnka Šance)
  v nedeľu -  sv. omša o 10:00 vo farskom kostole pri priležitosti Hodovej slávnosti farnosti 
(Sollemnitas externa)

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbou Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť len dušiam v očistci.

  Okrem tohto úkonu sa žiada splniť tri základné podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. príjmanie (najlepšie v ten deň) a modlitba na úmysel sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas, Sláva). Ďalej je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu aj ku všednému. Tieto odpustky možno získať už od poludnia 1. novembra až do polnoci 2. novembra.

- veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň v mysli sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť len dušiam v očistci, raz denne od 1.11. do 8.11. . Treba splniť tri spomenuté základné podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

- ďakujem predchádzajúcej skupine za upratovanie kostola. O upratovanie pred hodovou slávnosťou prosím I. skupinu pani Dedíkovej. 

- ku príprave na slávenie patrocínia kostola a farnosti - sv. Martina, patrí aj duchovná príprava. Možnosť prijať sv. zmierenia máte denne pol hodinu pred sv. omšou. V piatok od 16:30 bude ku poklone vystavená Sviatosť Oltárna

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať výročitú hodovú zbierku. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.


 

 OZNAMY - 19.10.2014

- sv. omše ako obvykle; iba v stredu bude okrem obvyklej sv. omše o 17:30 na Šancoch aj pohrebná sv. omša v kostole o 15:30

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- dnes po sv. omšiach máme zbierku na misie. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať októbrovú zbierku pre potreby farnosti

 

 OZNAMY- 12.10.2014

- termíny sv. omší ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- ďakujem predchádzajúcej skupine za starostlivosť o kostol. O upratovanie prosím V. skupinu p. Búlikovej

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať zbierku na misie

OZNAMY- 5.10.2014

- sv. omše tento týždeň:

   pondelok - 7:30 v kostole
   sobota - 14:00 sobášna v kostole
   
   v ostatné dni budú sv. omše ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v piatok pokračujeme ďalším stretnutím v príprave ku sviatosti birmovania

- sviatosť manželstva prijmú:
   
    Miroslav Burza, syna Milana a Jarmily, r. Kostolanskej
 
    Miroslava Geržová, dcéra Milana a Márie, r. Ivanovej

  Kto by vedel o nejakej právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.

 

 OZNAMY - 28.9.2014

- sv. omše ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v stredu začíname október - mesiac sv. ruženca. Odporúčam túto modlitbu najmä ku spoločnej modltibe v rodinách a v kostole

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci október. Možnosť prijať sv. zmierenia je denne pol hodinu pred sv. omšou. V piatok budem spovedať od 16:30, sviatosť zmierenia a Eucharistiu dávam do pozornosti zvlášť birmovancom


OZNAMY - 14.9.2014

- sv. omše tento týždeň ako obvykle, iba zajtra budú sv. omše o 7:30 a 9:00 vo farskom kostole.

- zajtra slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. V tento deň sa koná národná púť do baziliky v Šaštíne. Sv. omša, ktorá je v tomto roku Panny Márie Sedembolestnej vrcholným slávením celej krajiny, začína o 10:30. Hlavným celebrantom bude J.Em. Jozef kardinál Tomko

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v tomto týždni máme jesenné kántrové dni: streda, piatok, sobota. Záväzný je jeden z nich. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

- v piatok pokračujeme v prípravných katechézach ku sv. birmovania. Keďže podľa pokynov diecézneho biskupa v poslednom diecéznom obežníku (ACAT 1/14) je možné, aby prijal sv. birmovania aj žiaci 8. ročníkov, rozširujem prípravu ku sv. birmovania aj pre žiakov 8. ročníka ZŠ.

- ďakujem predchádzajúcej skupine za starostlivosť o kostol a prosím o upratovanie IV. skupinu p. Helíkovej.

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať septembrovú zbierku pre potreby farnosti

 OZNAMY - 7.9.2014

- termíny sv. omší ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- budúcu nedeľu budeme sláviť (hody) výročie posvätenia kaplnky na Šancoch

 OZNAMY - 31.8.2014

 - termíny sv. omší tento týždeň

    pondelok - 17:30 ŠANCE
    utorok - 17.30
    streda - 17:30 vo farskom kostole
    štvrtok až nedeľa - ako zvyčajne

- v utorok budeme počas sv. omše prosiť o dary Ducha Svätého v začínajúcom sa školskom roku. Po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v stredu budeme mať vo farnosti celodennú poklonu pred Sviatosťou Oltárnou. Poklonu začneme o 11.00. Prosím, zapíšte sa na jednotlivé hodiny, rozpis je vzadu.

- v piatok začíname prípravu ku sviatosti birmovania. Ku sviatosti birmovania sa budú pripravovať žiaci deviatej triedy ZŠ a starší, ktorí ešte neprijali sv. birmovania

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci september. Prijať sv. zmierenia je možné denne pol hodinu pred sv. omšou. V piatok budem spovedať od 16.30. Odporúčam žiakom a študentom, najmä birmovancom, aby začali školský rok sviatosťou zmierenia.

- v dňoch 4.-7. 9. oslavuje Prepozitúra v Novom Meste nad Váhom 600 výročie založenia. Program osláv bude vrcholiť sv. omšami v sobotu večer o 18.00 (Mons. Haľko, pomocný biskup bratislavský) a v nedeľu o 10.00 bude sláviť sv. omšu Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Úplný program je na plagáte.


 24.8.2014

- tento týždeň v utorok bude sv. omša ráno v kostole o 7:30 a v stredu ani vo štvrtok vo farnostiomša nebude; v ostatné dni budú sv. omše ako zvyčajne

- dnes po sv. omšiach máme augustovú zbierku pre potreby farnosti

 17.8.2014

- termíny sv. omší tento týždeň:
   pondelok -  ako obvykle (17:30)
   utorok - ráno o 7:30
   streda - sv. omša nebude
   štvrtok - sv. omša nebude
   od piatku do nedele - ako obvykle

- ďakujem predchádzajúcej skupine za starostlivosť o kostol. O upratovanie farského kostola prosím III. skupinu pani Čížikovej

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať augustovú zbierku pre potreby farnosti.

10.8.2014

 - termíny sv. omší tento týždeň:
   pondelok - 7:30 
   utorok - 17:30
   streda - sv. omša vo farnosti nie je
   štvrtok - 17:30 ŠANCE
   piatok - 17:30 
   sobota a nedeľa - ako zvyčajne

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

 

- v piatok máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

27.7.2014

- tento týždeň sv. omša v stredu vo farnosti nebude vôbec, vo štvrtok bude sv. omša na Šancoch o 17:30; v ostatné dni budú sv. omše ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci august. Možnosť prijať sv. zmierenia je denne pol hodiny pred sv. omšou. V piatok budem spovedať od 16:30.

- v sobotu 2. augusta možno za obvyklých podmienok získať vo farských a katedrálnych chrámoch úplné odpustky  "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš)  a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. príjmanie, modlitba na úmysel sv. Otca). Tieto odpustky je možné získať aj vo františkánskych kostoloch.

20.7.2014

- sv. omše celý týždeň ako obvykle. odkaz: http://www.rkfmoravskelieskove.estranky.sk/clanky/svate-omse/ 

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

 

13.7.2014

- tento týždeň sv. omše v stredu a vo štvrtok vo farnosti nebudú; v ostatné dni budú ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

budúci víkend sa koná púť na Skalke pri Trenčíne. Program púte je na plagáte

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať júlovú zbierku pre potreby farnosti

 
6.7.2014

- tento týždeň v stredu sv. omša vo farnosti nebude, inak budú sv. omše ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- ďakujem predchádzajúcej skupine za starostlivosť o kostol. O upratovanie kostola prosím II. skupinu p. Plesníkovej

 

 29.6.2014

 - na slávnosť sv. Cyrila  a Metoda budú sv. omše o 9:05 vo farskom kostole a 10:45 v kaplnke na Šancoch

...

 22.6.2014

 - sv. omša v sobotu bude aj o 7:00 aj o 14:00 (sobášna), v ostatné dni ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v stredu 25. júna 2014 od 8:00 do 10:00 bude v pastoračnom centre v NMnV "Dekanátna kvapka krvi"

- v piatok , na sviatok Najsv. Srdca Ježišovho, môžeme pri verejnom recitovaní modlitbyNajmilší Ježišu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky

- Sviatosť manželstva prijmú:
    
     Peter Suchý, syn Jána a Daniely r. Ševcechovej
                    a
    Soňa Révayová, 
dcéra Jána a Anny r. Bubeníkovej

  Kto by vedel o právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb

- v nedeľu po sv. omšiach budeme mať "Zbierku na dobročinné diela Sv. Otca" (v minulosti sa táto zbierka nazývala Halier sv. Petra

 

15.6.2014

- sv. omše v týždni ako obvykle, iba vo štvrtok, na prikázaný sviatok  Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, sv. omša bude večer o 17:30

- sv. omša vo štvrtok ukončíme Eucharistickou procesiou (tzv. oltáriky) v okolí kostola

- v stredu 25. júna 2014 od 8:00 do 10:00 bude v pastoračnom centre v NMnV "Dekanátna kvapka krvi"

8.6.2014

- sv. omše ako obvykle okrem soboty a nedeľe :
   sobota 14.6. - sv.omša o 7:30 v kostole 
                                              o 17:30 v kaplnke

    nedeľa 15.6. - iba 1 sv. omša o 10:00 v kostole (slávnosť 1. sv. príjmania)

- dnešnou slávnosťou sa končí Veľkonočné obdobie a vstupujeme do Cezročného obdobia. Od zajtra sa opäť modlíme Anjel Pána

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v piatok po sv. omši budeme mať nácvik s prvopríjmajúcimi deťmi

- v sobotu o 17:30 bude vigílna sv. omša na Šancoch, v nedeľu budeme spoločne, celé farské spoločenstvo, sláviť slávnosť 1. sv. príjmania

- dnes po sv. omšiach máme výročitú "Svätodušnú" oferu. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať

- v stredu 25. júna 2014 od 8:00 do 10:00 bude v pastoračnom centre v NMnV "Dekanátna kvapka krvi"

1.6.2014

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- sv. omše v tomto týždni ako obvykle, iba sobotu bude sv. omša o 14:00 (sobášna)

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci jún. Možnosť prijať sv. zmierenia je denne pol hodinu pred sv. omšou, v piatok budem spovedať od 16:30

- v piatok po sv. omši budeme mať nácvik s prvopríjmajúcimi deťmi

- dnes po sv. omšiach máme zbierku na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať

- budúcu nedeľu budeme mať  po sv. omšiach výročitú "Svätodušnú" oferu. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať

- v stredu 25. júna 2014 o 8:00 - 10:00 bude v pastoračnom centre v NMnV Dekanátna kvapka krvi

 

- sviatosť manželstva prijmú :
    Lukáš Želibabka, syn Jozefa a Viery r. Jánoškovej
    Andrea Kurnická, dcéra Jána a Márie r. Šimovcovej

Kto vie o nejakej manželsko-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb 

 

25.5.2014

- sv. omše tento týždeň ako obvykle , iba vo štvrtok sv. omša  o 17:30 v kostole (prikázaný sviatok) 

- vo štvrtok máme prikázaný sviaok Nanebovstupenie Pána 

- prvopríjmajúce deti majú v piatok po sv. omši stretnutie

- budúcu nedeľu po sv. omšiach máme zbierku na katolícke masmédiá

 

 18.5.2014

- v sobotu bude sv. omša večer op 17:30 v kaplnke na Šancoch, 
- v nedeľu bude iba 1 sv. omša vo farnosti o 7:30 v kostole

- v ostatné dni budú sv. omše ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- ďakujem predchádzajúcej skupine za starostlivosť o kostol. O upratovanie prosím I. skupinu p. Dedíkovej.

 

 

11.5.2014
 

- sv. omše vo štvrtok a v piatok tento týždeň nebudú, v ostatné dni budú v obvyklých časoch
 

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery
 

- dnes po sv. omšiach máme zbierku na kňazský seminár

púť Trnavskej arcidiecézy do Šaštína

  Z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie pozýva trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy na púť do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
  Púť sa uskutoční v sobotu dňa 17. mája 2014. Program začína dopoludnia o 9:30 modlitbou posvätného ruženca, pontifikálnou svätou omšou (hlavný celebrant Mons. Ján Orosch) a modtlitbou zverenia pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie. Popoludňajší program bude pokračovať duchovno-hudobným pásmom až do 16:00 hodiny. Príďme sa spoločne povzdbudiť vo viere.

- Prebieha petícia za vypísanie referenda na ochranu rodiny. Petičné hárky sa nachádzajú na stolíku pri hlavnom vchode. Bližšie informácie na výveske, alebo nahttp://www.alianciazarodinu.sk/preco/

- vo štvrtok a piatok budem vzdialený mimo farnosti na dekanátnej kňazskej púti. V prípade potreby zaopatrovania sa obráťte na p. kostolníčku Búlikovú , ktorá vám sprostredkuje zastupujúceho kňaza. 

 

 4.5.2014

- sv. omše ako obvykle (v kostole: v pondelok, utorok, piatok  o 17:30 a vo štvrtok i sobotu ráno o  7:30; v stredu v kaplnke o 17:30)

- dnes začíname týždeň modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme aj v osobných modltibách na tento dôležitý úmysel

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- budúcu nedeľu budeme mať zbierku na kňazský seminár

púť Trnavskej arcidiecézy do Šaštína

  Z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie pozýva trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy na púť do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
- Púť sa uskutoční v sobotu dňa 17. mája 2014. Program začína dopoludnia o 9:30 modlitbou posvätného ruženca, pontifikálnou svätou omšou (hlavný celebrant Mons. Ján Orosch) a modtlitbou zverenia pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie. Popoludňajší program bude pokračovať duchovno-hudobným pásmom až do 16:00 hodiny. Príďme sa spoločne povzdbudiť vo viere.

- Prebieha petícia za vypísanie referenda na ochranu rodiny. Petičné hárky sa nachádzajú na stolíku pri hlavnom vchode. Bližšie informácie na výveske, alebo nahttp://www.alianciazarodinu.sk/preco/

20.4.2014

- sväté omše počas tohto týždňa (Veľkonočná oktáva):

   Veľkonočný pondelok - 7:30, 9:00  (ŠANCE)
   utorok - 15:30 (pohrebná)
   streda - 17:30
   štvrtok - 7:30
   piatok - 17:30
   sobota - 7:30
   nedeľa  - ako obvykle

- počas nasledujúcich dní až do nedele máme Veľkonočnú oktávu

- budúcu nedeľu o 14:00 bude stretnutie s rodičmi prvopríjmajúcich detí

- dnes po sv. omšiach bude výročitá Veľkonočná ofera. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.

- chcem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, čo sa zapojili do slávenia liturgie veľkonočných sviatkov svojou prácou počas príprav, milodarmi alebo tým, čo aktívne vstúpili do liturgického slávenia, najmä najbližším spolupracovníkom: kostolníčkam, organistom, miništrantom, zboru, lektorom a ostatným, čo sa zapojili akoukoľvek inou službou.

13.4.2014

- sväté omše počas Veľkého týždňa :

    pondelok        - 17.30
    utorok              - 17.30 ŠANCE
    streda              - 17.30
   Zelený štvrtok -  17.30
   Veľký piatok    -  15.00 (iba obrady)
   Biela sobota  -  20.00 
   Veľkonočná nedeľa - ako obvykle v nedeľu

- v pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia

- v utorok o 17.00 bude v kostole nácvik spevokolu

- na Veľký piatok slávi Cirkev najvážnejší sviatok umučenia a smrti Pána Ježiša. Tento deň je v celej Cirkvi dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu (možnosť nasýtiť sa 1x denne dosýta, 2x menej). V tento deň nie je možné vykonať inú náhradu mäsitého pôstu.
   
- v sobotu o 8.30 budme sláviť Liturgiu hodín - posvätné čítanie. Poklona pri Božom hrobe bude následne, od 9.00 do 19.30 hod. Prosím, aby ste sa zapísali na jednotlivé časy k poklone. Zoznam je vzadu v kostole.
   
- vigíliu Pánovho zmŕtvychvstania začnem o 20.00 pred kostolom obradom požehnania nového ohňa a prípravou veľkonočnej sviece - paškála. Následne vstúpime do tmavého kostola v sprievode za horiacou sviecou.

- počas trojdnia možno získať úplné odpustky:
                  - štvrtok - pri adorácií a speve "Tantum ergo"
                  -
piatok - nábožná poklona sv. krížu pri liturgickom slávení
                  - sobota - obnova krstných sľubov počas vigílie

- na Veľkonočnú nedeľu po sv. omšiach bude výročitá Veľkonočná ofera. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.

 30.3.2014

- sv. omše od tohto týždňa sa ako zvyčajne posúvaju zo 16:30 na 17:30 - v pondelok, utorok, v stredu (na Šancoch) a v piatok (po krížovej ceste), v ostatné dni ostáva čas konania omší nezmenený

-  v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme Liturgiu hodín - Vešpery

- v piatok bude pobožnosť krížovej cesty o 17:30 hod., sv. omša bude po skončení krížovej cesty (cca o 18.00); v nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty po druhej sv. omši

- počas tohto týždňa si v sakristii nahláste chorých a nevládnych ku veľkonočnej sv. spovedi

16.3.2014

- sv. omše tento týždeň od pondelka do štvrtku nebudú 

- sv. omša bude až  v piatok po krížovej ceste a ďalej ako obvykle

- dnes popoludní stretnutie s rodičmi prvopríjmajúcich detí nebude

- pre úmysly omší z nedele, pondelka a utorka, ktoré nebolí slávené, nájdeme spoločne nový termín. Prosím, príďte sa dohodnúť čo najskôr.

- v piatok bude pobožnosť krížovej cesty o 16.30 hod., sv. omša bude po skončení krížovej cesty (cca o 17.00.) V nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty po druhej sv. omši. 

- budúcu nedeľu budeme mať po sv. omšiach mesačnú zbierku pre potreby farnosti

 9.3.2014

- sv. omše ako obvykle (

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme oficiálnu modlitbu Cirkvi, Liturgiu hodín - Vešpery

- v piatok bude pobožnosť krížovej cesty o 16.30 hod., sv. omša bude po skončení krížovej cesty (cca o 17.00)
   v nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty po druhej sv. omši

- budúcu nedeľu o 14.00 vo farskom kostole bude marcové stretnutie s rodičmi prvopríjmajúcich detí

- dnes po sv. omšiach máme jarnú zbierku na charitu

pozn. administrátora webstránky -  dodatočne zo zdravotných dôvodov pre tento týždeň zrušené nedeľné omše o 7.30 a 10.45

  2.3.2014

- sv. omše tento týždeň budú nasledovne:

   pondelok - 16.30
   utorok  - 16.30 ŠANCE
   streda - Popolcová streda - 17.30
   štvrtok - 7.30
   piatok - 16.30
   sobota - 7.30
   nedeľa - ako zvyčajne; 7.30, 9.05 a 10.45 (ŠANCE)

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci marec. Možnosť prijať sv. zmierenia je denne polhodinu pred sv. omšou, v piatok budem spovedať od 16.00

- v stredu začíname pôstne obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdžiavania sa mäsitého pokrmu (v tento deň nie je možné nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia)

- v piatok bude bývať pobožnosť krížovej cesty o 16.30 hod., sv. omša bude po skončení krížovej cesty (približne o 17.00). V nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty po druhej sv. omši.

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať jarnú zbierku na charitu

23.2.2014

- sv. omše tento týždeň ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme Liturgiu hodín- Vešpery

16.2.2014

sv. omše tento týždeň v pondelok, stredu a štvrtok nebudú, v ostatné dni budú sv. omše ako zvyčajne

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme Liturgiu hodín- Vešpery

- ďakujem predchádzajúcej skupine za starostlivosť o kostol. O upratovanie prosím III. skupinu p. Čížikovej

- dnes o 14:00 budeme mať vo farskom kostole strenutie s rodičmi prvopríjmajúcich detí

- dnes po sv. omšiach máme mesačnú zbierku pre potreby farnosti, za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.

9.2.2014

- sv. omše tento týždeň ako obvykle

- v utorok slávime Svetový deň chorých. Počas slávenia sv. omše udelím sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať všetci, ktorých zdravotný stav je zhoršený vekom, aktuálnou chorobou či chronickými ochoreniami. Predpokladom prijatia tejto sviatosti je byť v milosti posväcujúcej (to znamená byť schopný prijať Eucharistiu)

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme Liturgiu hodín- Vešpery

- budúcu nedeľu o 14.00 budeme mať vo farskom kostole stretnutie s rodičmi prvopríjmajúcich detí

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať mesačnú zbierku pre potreby farnosti

26.1.2014

- sv. omše každý deň ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme Liturgiu hodín - Vešpery

- dnes po sv. omšiach máme zbierku na Katolícku univerzitu

12.1.2014

- sv. omše v týždni ako zvyčajne (pondelok, utorok a piatok o 16:30 v kostole

                                                           streda - 16:30 na Šancoch

                                                           štvrtok, sobota - 7:30 v kostole)

- dnešným slávením sviatku Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začíname liturgické obdobie cez rok. Betlehemy sa odložia a prestávajú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako výzdoba môžu zostať do 2. februára

- dnes popoludní pokračujem od Brestového v trojkráľovom požehnávaní domov (kolede).

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme Liturgiu hodín - Vešpery

- v dňoch 18. - 25. januára cirkev po celom svete slávi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nezabúdajme na tieto úmysly aj v našich modlitbách.

- Budúcu nedeľu o 14:00 bude vo farskom kostole januárové stretnutie s rodičmi prvopríjmajúcich detí

 

 5.1.2014

- sv. omše na tento týždeň:

   - pondelok (Zjavenie Pána) - ako v nedeľu
   - utorok 7.1. - 7:30
   - streda 8.1. - sv. omša nebude
   - štvrtok 9.1. - sv. omša nebude
   - piatok 10.1. - 16:30
   a v sobotu a v nedeľu - ako zvyčajne

- v pondelok počas sv. omše požehnáme trojkráľovú vodu. Po skončení sv. omše si môžete vziať požehnanú vodu do svojich domácností

- v pondelok popoludní začnem s trojkráľovým požehnaním domov a rodín (koledu) v Mor. Lieskovom a v Dolnom Srní. V nedeľu popoludní budem pokračovať od Brestového po Šance.
 

29.12.2013

- sv. omše tento týždeň:
   30.12.2013 -  16:30
   31.12.2013 -  15:00 
     1.1.2014   -   ako v nedeľu
     2.1.2014   -    7:30
     3.1.2014   -    16:30
     4.1.2014   -    15:00 pohrebná sv. omša
     5.1.2014   -    nedeľa
 

 - v utorok sv. omšu ukončíme ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Kto sa v tento deň zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

- v stredu si budeme počas sv. omší vyprosovať dary Ducha Svätého v nastávajúcom novom roku. Kto sa pripojí k hymnu Príď Duchu Svätý získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

- v stredu na sviatok Panny Márie Bohorodičky budeme mať výročitú novoročnú oferu. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.

- v tomto týždni si môžete začať nahlasovať domy na trojkráľové požehnanie - koledu.

 22.12.2013

- harmonogram termínov sv. omší na nasledujúci týždeň

  23.12.2013 - 17:30 

  24.12.2013 -  22:30 Šance

                           polnočná sv. omša - farský kostol

  25.12.2013 - tak ako v nedeľu (farsky kostol - 7:30, 9:05, Šance -10:45)

  26.12.2013 - 9:05 - farský kostol

                          10:45 - Šance

  27.12.2013 - 16:30

  28.12.2013 - 7:30

  29.12.2013 - nedeľa 

 

 - v pondelok budem spovedať pred sv. omšou od 16:30

- v stredu na sviatok Narodenia Pána budeme mať výročitú vianočnú oferu. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať

 

15.12.2013

- sv. omše každý deň v tomto týždni budú ráno o 7:30 a to iba vo farskom kostole, v sobotu a v nedeľu sv. omše ako zvyčajne

- v pondelok ráno po sv. omši budem spovedať chorých vo farnosti

- v piatok budme mať vo farnosti predvianočnú sv. spoveď, spovedať budeme od 16:00 do 17:30

- ďakujem predchádzajúcej skupine za upratovanie kostola, o upratovanie kostola pred sviatkami prosím 1. skupinu p. Dedíkovej

- dnes, v 3. adventnú nedeľu sa koná tradičný predvianočný koncert vo farskom kostole v Novom Meste n/V. Účinkuje Howard gospel choir (USA). Začiatok o 16:00, vstupné dobrovoľné. Výťažok pôjde pre organizáciu muskulárnych dystrofikov a špeciálnu ZŠ v Novom Meste n/V.

 8.12.2013

v pondelok máme sviatok Nepoškvrneného počata Panny Márie, ktorého liturgické slávenie sa prenáša v tomto roku z predchádzajúceho dňa

- sv. omše tento týždeň - v pondelok o 17:30, v ostatné dni ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v tomto týždni máme zimné kántrové dni: streda, piatok, sobota. Záväzný je jeden z nich. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete

- počas tohto týždňa mi v sakristii nahláste chorých ku vianočnej sv. spovedi

- vyslovujem Pán Boh zaplať chlapom za vyčistenie odkvapov na kostole

- Budúcu nedeľu sa koná tradičný predvianočný koncert vo farskom kostole v Novom Meste n/V. Účinkuje Howard gospel choir (USA). Začiatok o 16:00, vstupné dobrovoľné. Výťažok pôjde pre organizáciu muskulárnych dystrofikov a špeciálnu ZŠ v Novom Meste n/V.

1.12.2013

- sv. omše počas celého týždňa každý deň ako zvyčajne, to znamená:

   pondelok - 16:30, utorok - 16:30, streda - 16:30 (Šance), štvrtok - 7:30, piatok - 16:30, sobota 7:30, nedeľa - 7:30, 9:05, 10:45 (Šance)
  

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v tomto týždni máme prvý piaotk v mesiaci december; možnosť prijať sviatosť zmierenia je denne pol hodiny pred sv. omšou, v piatok od 15:30.

- dnes po sv. omšiach máme jesennú zbierku na charitu, za Vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.

24.11.2013

- sv. omše tento týždeň vo farnosti v pondelok až štvrtok nebudú ( z dôvodu účasti pána farára na duchovných cvičeniach)

- najbližšia bude až v piatok a to o 16:30, v sobotu a v nedeľu v obyvklých časoch

- v prípade potreby sviatostného zaopatrenia alebo inej vážnej udalosti treba kontaktovať p. kostolníčku Búlikovú, ktorá sprostredkuje potrebné informácie a prípadne kontakt so zastupujúcim kňazom

- v uplynulých dňoch prebiehala Trnavská novéna. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do tejto duchovnej obnovy v čase končiaceho sa liturgického roku a slávenia roku viery. Zvlášť poďakovanie patrí účastníkom farskej pute na trnavskú novénu.

- budúca nedeľa je prvou adventnou nedeľou. Tým dňom začíname liturgický rok. Na začiatku sv. omše požehnám adventné vence, pri ktorých sa budú schádzať k modlitbe aj naše rodiny vo farnosti. Adventné vence ukladajte pred sv. omšou pred oltár.

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať jesennú zbierku na charitu, za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať

 17.11.2013

- sv. omše ako obvykle, iba v pondelok sv. omša nebude vôbec

- dnes o 14:00 bude vo farskom kostole stretnutie s rodičmi prvopríjmajúcich detí

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v dňoch 13. - 21 novembra sa koná Trnavská novéna. Tento rok je spojená s niekoľkými významnými jubileami (350 rokov krvavého potu, 305 rokov slzenia obrazu). Denne o 18:00 bude slávenia prenášať televízia Lux a rádio Lumen. Počas sv. omše sa budú jednotliví biskupi Slovenska a Čiech prihovárať témami novej encykliky Sv. otca Františka - Lumeni fidei (Svetlo viery).

- vo štvrtok sa koná celodiecézna rekolekcia kňazov v Trnave. Jej súčasťou bude Eucharistické slávenie na záver trnavskej novény o 18:00.

- budúca nedeľa je slávnosťou Krista Kráľa a poslednou nedeľou liturgického roka. Sv. omšu o 9-tej zakončíme obnovou zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V tento deň je možné, za obvyklých podmienok a pri účasti na recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, získať úplné odpustky.  3.11.2013

- sv. omše ako obvykle, iba v nedeľu na hodovú slávnosť bude vo farskom kostole namiesto dvoch iba jedna svätá omša o 10:00

- v piatok o 16:30 pred bude Eucharistická poklona a po nej o 17:30 svätá omša

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- ďakujem predchádzajúcej skupine za upratovanie kostola, o upratovanie kostola pred hodovou slávnosťou prosím V. skupinu pani Búlikovej

- Trnavská arcidiecézna charita, Centrum pomoci človeku Nové Mesto nad Váhom ponúka sociálne poradenstvo, charitatívne služby, sociálny šatník a poradňu. Pomáha riešiť krízové a nepriaznivé životné situácie klientov. Kontakty na plagáte na výveske. (alebo aj v tomto odkaze http://www.charita.sk/seniori/trnavska-arcidiecezna-charita/ )

- k príprave na slávenie patrocínia kostola a farnosti sv. Martina patrí aj duchovná príprava. Možnosť prijať sviatosť zmierenia je denne pol hodinu pred sv. omšou. V piatok bude od 16:30 k poklone vystavená Sviatosť oltárna.

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať výročitú hodovú oferu. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať

- veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň v mysli sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť len dušiam v očistci, raz denne od 1.11 do 8.11. Treba však splniť 3 základné podmienky : sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. príjmanie (najlepšie v ten deň) a modtliba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas, Sláva). Jedna sv. spoveď môže stačiť na celé toto obdobie.

  27.10.2013

- na prikázaný sviatok, slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše o 9.05 vo farskom kostole, o 10:45 v kaplnke na Šancoch,

 - v ostatné dni sv. omše ako obvykle

 - v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je denne pol hodinu pred sv. omšou; tentokrát v pondelok a utorok je možnosť už od 16:30, podobne aj v stredu na Šancoch

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť len dušiam v očistci.

   Okrem tohto úkonu sa žiada splniť 3 základné podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. príjmanie (najlepšie v ten deň) a modtliba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas, Sláva). Ďalej je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať už od poludnia 1. novembra až do polnoci 2. novembra.

- veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň v mysli sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť len dušiam v očistci, raz denne od 1.11 do 8.11. Treba splniť 3 základné podmienky, pričom jedna sv. spoveď môže stačiť na celé toto obdobie.

 - v sobotu sv. omšu ukončíme dušičkovou pobožnosťou

 

13.10.2013

- sv. omša v pondelok o 7:30 , ostatné ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- počas mesiaca október pozývam všetkých na spoločnú modlitbu sv. ruženca. začiatok je vždy pol hodiny pred sv. omšou

- o upratovanie kostola prosím IV. skupinu p. Helíkovej; ďakujem predchádzajúcej skupine za starostlivosť o kostol

- dnes po sv. omšiach máme októbrovú zbierku pre potreby farnosti; za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať

- budúcu nedeľu slávime misijnú nedeľu, po sv. omšiach budeme mať zbierku na misie6.10.2013

- sv. omše v tomto týždni ako zvyčajne

- dnes o 14:00 hod. pozývam na spoločné stretnutie vo farskom kostole rodičov provpríjmajúcich detí. Stretávať sa budeme mesačne. Tieto stretnutia sú povinné !

- v utorok po sv. omši máme októbrovú rekolekciu kňazov Novomestského dekanátu vo farnosti Bošáca. Sv. omša bude o 9:30 v Trenčianskych Bohuslaviciach. Všetci ste srdečne pozvaní.

- V utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- počas mesiaca október pozývam všetkých na spoločnú modlitbu sv. ruženca. Začiatok je vždy pol hodinu pred sv. omšou

 

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať októbrovú zbierku pre potreby farnosti. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.

29.9.2013

- sv. omše budú tak ako zvyčajne

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v utorok začíname mesiac október - mesiac posvätného ruženca. Táto evanjeliová modlitba je veľkým bohatstvom spoločenstva viery - Cirkvi. Ruženec postupne rozvíja a dáva najavo ako sa Božie Slovo z milosrdného Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia. Pozývam všetkých na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodinu pred sv. omšou

- V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci október. Možnosť prijať sv. zmierenia je denne pol hodinu pred sv. omšou. V piatok budem spovedať od 16:30

- v škole sme začali prípravu detí k prvému sv. príjmaniu. Súčasťou tejto prípravy je katechizácia rodičov prvopríjmajúcich detí.

- Budúcu nedeľu o 14:00 pozývam na spoločné stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí. Stretávať sa budeme mesačne. Tieto stretnutia sú povinné !

 22.9.2013

- sv. omše v nasledujúcom týždni tak ako obvykle, zmena je iba v sobotu - sv. omša bude poobede o 14:00 sobášna

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- dnes po sv. omšiach máme septembrovú zbierku pre potreby farnosti; za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať !

15.9.2013

- sv. omše ako obvykle

- v tomto týždni máme jesenné kántrové dni: streda, piatok, sobota. Záväzný je iba jeden deň, obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať septembrovú zbierku pre potreby farnosti

- Fórum života, o.z., organizuje Vlak Fóra života pri príležitosti Národného pochodu za život. Vlak bude odchádzať do Košíc v sobotu 21.9. o 8:00 z Bratislavy so zastávkou aj v Novom Meste n/V. V nedeľu 22.9. budú z Bratislavy do Košíc vypravené ďalšie dva vozne pre účastníkov pochodu, ktoré budú pripojené k riadnemu vlaku premávajúcemu podľa cestovného poriadku. Na spiatočnej ceste budú pripojené k spomínanému Vlaku Fóra života. Z Košíc sa bude vracať v nedeľu po skončení pochodu cca o 17:00, vo vlaku bude moderovaný program pre deti i dospelých. Viac sa dozviete na stránkach www.forumzivota.sk alebo www.pochodzazivot.sk

8.9.2013

- sv. omše tento týždeň:
  ako obvykle, iba v utorok  sv. omša o 15:30 (pohrebná)

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- budúcu nedeľu budeme sláviť výročie posvätenia kaplnky na Šancoch

- kto má záujem o návštevu  u nášho bývalého duchovného pastiera, pátra Pavla Kavca CM v jeho súčasnom pôsobisku, v Lošticiach (na Morave),  pri príležitosti jeho životného jubilea, nech sa informuje u pani Z. Rojkovej

1.9.2013

- sv. omše tento týždeň:

    - každý deň ako zvyčajne, 

- v utorok o 11:00 bude začiatok výročitá celodennej farskej poklony pred Sviatosťou oltárnou, na stolíku pri vchode do kostola je papier - prosím zapíšte sa na jednotlivé časové úseky

- taktiež utorok, večer, budeme počas sv. omše prosiť o dary Ducha Svätého pre školákov, študentov a pedagógov do začínajúceho školského roka

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci september, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je ako zvyčajne - pol hodiny pred sv. omšou, v piatok a tentoraz aj v utorok už od 16:30

- v dňoch 5. - 7. septembra sa v Novom Mesta n/V bude konať tradičná mariánska púť, ktorej tradícia siaha až do 13. storočia; program vyvrcholí v sobotu o 17:00 sv. omšou na nádvorí Prepozitúry

- Fórum života, o.z., organizuje Vlak Fóra života pri príležitosti Národného pochodu za život. Vlak bude odchádzať do Košíc v sobotu 21.9. o 8:00 z Bratislavy so zastávkou aj v Novom Meste n/V. V nedeľu 22.9. budú z Bratislavy do Košíc vypravené ďalšie dva vozne pre účastníkov pochodu, ktoré budú pripojené k riadnemu vlaku premávajúcemu podľa cestovného poriadku. Na spiatočnej ceste budú pripojené k spomínanému Vlaku Fóra života. Z Košíc sa bude vracať v nedeľu po skončení pochodu cca o 17:00, vo vlaku bude moderovaný program pre deti i dospelých. Viac sa dozviete na stránkach www.forumzivota.sk alebo www.pochodzazivot.sk

 

25.8.2013

- tak ako minulý týždeň, sv. omše tento týždeň od pondelka do štvrtka (vrátane) vo farnosti nebudú;  v ostatné dni sv. omše budú  v obvyklých časoch

- farská kancelária je v tomto týždni zatvorena; v prípade nevyhnutnej potreby zaopatrovania a pod. sa v tomto týždni treba obrátiť na pani kostolnícku Búlikovú
- dnes po omšiach máme augustovú zbierku pre potreby farnost. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať

- v piatok o 10:00 hod. počas slávnostnej sv. omše v katedrále sv. Jána Krstiteľa prevezme Mons. Ján Orosch úrad biskupa trnavskej arcidiecézy18.8.2013

- sv. omše tento týždeň od pondelka do štvrtka (vrátane) vo farnosti nebudú;  v ostatné dni sv. omše budú - v obvyklých časoch

- farská kancelária bude tento týždeň zatvorená;  v prípade nevyhnutnej potreby (napr. zaopatrovanie a podobne) sa treba obrátiť na pani kostolnícku Búlikovú

- budúcu nedeľu budeme mať augustovú zbierku pre potreby farnosti, milodarcom vopred Pán Boh zaplať !11,8,2013

- sv. omše ako obvykle, iba vo štvrtok bude sv. omša tentokrát večer o 17:30

- v utorok sa po sv. omši spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery.

- vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, sv. omša na Šancoch v stredu už bude z tohto sviatku4.8.2013

- väčšina termínov sv. omší na tento týždeň ako zvyčajne, zmeny sú iba nasledovné:
  - v stredu sv. omša ráno v kostole
  - vo štvrtok  nebude sv. omša vo farnosti vôbec

- v utorok sa po sv. omši spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery.

 28.7.2013

 - sv. omše ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci august ; možnosť prijať sviatosť zmierenia je denne hodinu pred sv. omšou, v piatok až hodinu

- v piatok 2. augusta je zároveň možnosť získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky ("Porciunkuly"). Skutok predpísaný na ich získanie je nábožná návšteva chrámu a modlitba Otče náš a Verím v Boha

21.7.2013

- sv. omše ako obvykle

- ďakujem ochotným farníkom, zvlášť gazdinkám, ktoré sa minulú nedeľu postarali o našich hostí z Moravy

- v utorok po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - Vešpery

- dnes po sv. omšiach máme júlovú zbierku na potreby farnosti; po polročnej prestávke sa opäť vraciama ku tradičným mesačným zbierkam

 14.7.2013

- sv. omše tento týždeň ako obvykle, okrem utorka - vtedy bude sv. omša ráno o 7:30

- naša arcidiecéza má opäť, po roku od uprázdnenia biskupského stolca, svojho pastiera. Sv. Otec František vymenoval 11.7.2013 Mons. Jána Oroscha apoštolského administrátora "sede vacante" za diecézneho biskupa trnavskej arcidiecézy

- dnes v našej farnosti hosťuje spevácky zbor Paprsky. Po sv. omši v kostole, o 10:00 bude nasledovať samostatný koncert. Vstupné je dobrovoľné, príspevok vhoďte do označených pokladničiek

- v utorok ráno po sv. omši sa spoločne modlíme liturgiu hodín - tento týždeň - Ranné chvály

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať júlovú zbierku pre potreby farnosti. Po polročnej prestávke sa opäť vraciame k tradičným mesačným zbierkam7.7.2013

- sv. omše v týždni a v sobotu ako obvykle, ale

    v nedeľu budú sv. omše takto:  7:30 kaplnka Šance, 9:05 farský kostol

- v utorok po sv. omši bude obvyklá litrugia hodín - vešpery

- v nedeľu navštívi našu farnosť mládežnícky zbor Paprsky; spevom obohatiauž slávenie sv. omše v kostole, po nej asi o 10:00 bude nasledovať samostatný koncert

  30.6.2013

- sv. omše tento týždeň ako obvykle, okrem piatku (sviatok sv. Cyrila a Metoda) kedy budú sv. omše nasledovne:  7:30 - kaplnka Šance

                                    9:05 - farský kostol
       

-  v utorok po sv. omši liturgia hodín - vešpery

- v tomto týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci júl, možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenie je denne pol hodiny pred sv. omšou
 

- veľká vďaka patri všetkým , ktorí sa postarali o úpravu trávnika v okolí farskej budovy23.6.2013

- v sobotu 29.6. máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, sv. omše budú takto:
    7:30 - Šance (kaplnka)  
    9:00 - farský kostol


- inak sv. omše ako zvyčajne, okrem spomínanej soboty

- v utorok tradične liturgia hodín - vešpery

- v túto stredu 26.6.2013 sa v pastoračnom centre farnosti Nové Mesto n.V. od 8:00 do 12:00 uskutoční 3. ročník Dekanátskej kvapky krvi

- v piatok počas sv. omše bude poďakovanie spevom "Te Deum" za milosti, ktoré nám Pán udelil počas celého končiaceho sa školského roku

- v sobotu na sviatok sv. Petra a Pavla po sv. omšiach bude zbierka tzv. Halier sv. Petra16.6.2013

- sv. omše ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa modlíme liturgiu hodín - vešpery

- upratovanie kostola má tento týždeň V. skupina p. Búlikovej

- v stredu 26.6.2013 v pastoračnom centre farnosti Nové Mesto n/V v čase od 8:00 do 12:00 sa bude konať 3. ročník Dekanátskej kvapky krvi 9.6.2013

- v utorok sv. omša nebude, inak sv. omše ako obvykle

- sv. omša v utorok nebude z dôvodu rekolekcie kňazov novomestského dekanátu v mesiaci jún, ktorá je spojená s púťou

- v stredu 26.6.2013 sa v pastoračnom centre farnosti Nové Mesto n.V. od 8:00 do 12:00 uskutoční 3. ročník Dekanátskej kvapky krvi

- obec Moravské Lieskové organizuje odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby Trenčín. Odber sa uskutoční v stredu 12. júna 2013 od 8:00 do 10:00 v zasadačke obecného úradu, záujemcovia nech sa hlásia na obecnom úrade alebo na e-maile: referent@moravskelieskove.sk

2.6.2013

- sv. omše ako zvyčajne

- Sv. Otec František pozval všetkých veriacich k spoločnej celosvetovej hodinovej eucharistickej adorácií, ktorá sa má konať v čo najväčšom počte kostolov a farnsotí po celom svete v nedeľu 2. júna 2013. V našom časovom pásme je to od 17:00 do 18:00. Toto výnimočné podujatie sa koná v rámci Roku viery a v blízkosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. 
So Svätým Otcom, našim apoštolským administrátorom, diecéznym spoločenstvom a veriacimi po celom svete sa teda spojí aj naša farnosť v danom čase.

- v utorok po sv. omši tradične modlitba liturgie hodín  - vešpier.

- v tomto týždni je prvý piatok v júni; možnosť prijať sv. zmierenia ako obvykle (denne pol hodinu pred sv. omšou, v piatok až hodinu)

- v piatok zároveň slávime sviatok Najvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na tento sviatok, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky

26.5.2013

sv. omše tento týždeň  :

pondelok, utorok, štvrtok, piatok -

večer v kostole

                                               streda, sobota - večer v kaplnke
                                                nedeľa - iba 1 sv. omša o 10:00 v kostole (1. sv. príjmanie)

- v utorok po sv. omši sa budeme spoločne modliť liturgiu hodín - vešpery

- vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, sv. omšu zakončíme Eucharistickou procesiou. V prípade nepriazne počasia Eucharistickou poklonou. V tento deň pri verejnom speve "Tantum ergo" (Ctíme tuto Sviatosť slávnu) môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky

- v piatok pokračujeme v príprave na slávnosť 1. svätého príjmania ďalším stretnutím s deťmi

19.5.2013

- sv. omše ako obvykle

- dnes končí Veľkonočné obdobie, od pondelka začína obdobie Cez rok; namiesto modlitby Raduj sa nebies kráľovná bude opäť Anjel Pána

- v utorok liturgia hodín - vešpery

- v piatok pokračuje príprava detí na 1. sv. príjmanie ďalším stretnutím

- dnes po sv. omšiach je výročitá svätodušná zbierka, za milodary vopred Pán Boh zaplať

12.5.2013

 - sv. omše ako obvykle

- v utorok po sv. omši Liturgia hodín - vešpery

- v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, záväzný je jeden z nich a obsahom je prosba za jednotu kresťanov alebo prosba o duchovné povolania

- v piatok pokračuje príprava na slávnosť prvého svätého príjmania stretnutím s deťmi

- budúca nedeľa je sviatkom Zoslania Ducha Svätého, po omšiach budeme mať výročitú svätodušnú zbierku

- dnes po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá 5.5.2013


- sv. omše ako obvykle, VO ŠTVRTOK NA PRIKÁZANÝ SVIATOK SV. OMŠA O 17:30 v kostole

- v utorok budme mať vo farnosti dekanskú vizitáciu. Súčasťou tejto pastoračnej návštevy p. dekana vo farnosti okrem administratívnej časti bude slávenie sv. omše. Po sv. omši sa budme spoločne modliť liturgiu hodín - vešpery. Na záver bude priestor aj na priateľské stretnutie a diskusiu

- vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána; v stredu sv. omša na Šancoch bude už vigílna k nasledujúcemu sviatku

- v piatok bude počas sv. omše katechéza s prvopríjmajúcimi deťmi; deti teda majú prísť na túto sv. omšu !

- v piatok začína novéna k Duchu Svätému

- budúcu nedeľu bude zbierkna na katolícke masmédia

28.4.2013

- v tomto týždni sv. omše ako obvykle

- v utorok po sv. omši liturgia hodín - vešpery

- v tomto týždni je prvý piatok v mesiaci máj; možnosť prijať sviatosť zmierenia je denne pol hodinu pred sv. omšou, v piatok hodinu pred sv. omšou

14.4.2013


- sv. omše ako obvykle

-  v utorok po sv. omši tradične liturgia hodín - Vešpery

- upratovanie kostola má IV. skupina pani Helíkovej

- budúcu nedeľu po sv. omšiach budeme mať zbierku na kňazský seminár; za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať

- Trnavská arcidiecéza 15. apríla 2013 ovára pre širokú verejnosť v priestoroch výstavnej miestnosti Galéria expozíciu s názvom "Fragmenty z knižnice Trnavskej arcidiecézy"
Po minuloročnom sprístupnení dokumentov zo svojho archívu, tentoraz Trnavská arcidiecéza poskytuje možnosť zoznámiť sa s knihami z bývalej knižnice Trnavského vikariátu, pochádzajúcich zo 16. - 18. storočia. Nájdeme medzi nimi historické diela známych polyhistorov ako sú Matej Bel, Samuel Timon, Juraj Papánek a Martin Sentiváni; ďalej rôzne teologické práce, liturgické knihy, zbierky kanonického a uhorského práva, schematizmy a napríklad aj jazykovedné práce v bernolákovčine.

Napriek tomu, že v Knižnici Trnavskej arcidiecézy sa z pôvodnej knižnice Trnavského vikariátu zachoval len zlomok kníh, tieto patria k jej skvostom a obohacujú tak kultúrne dedičstvo nielen Trnavy, ale i celého Slovenska

Výstava bude otvorená v pondelok až piatok od 10:00 do 12:30 od 13:00 do 17:00 hod. a potrvá do 15. mája 2013

 

    7.4.2013


-  sv. omše tak ako vždy : 
   pondelok, utorok, piatok -  o 17:30 v kostole 
   streda o 17:30 - kaplnka Šance

    iba v sobotu tento týždeň zmena - sv. omša bude o 13:00 sobášna

-   dnes končí veľkonočná oktáva a prechádzame do veľkonočného obdobia

-   v utorok bude už tradične modtliba Liturgie hodín - Vešpery

-   dnes o 14:00 bude stretnutie s rodičmi prvopríjmajúcich detí

-   sviatosť manželstva v sobotu uzatvoria:
     Ján Samek, syn Vladislava a Aleny r. Šiškovej
     Katarína Zámečníková, dcéra Silvestra a Viktórie Beňuš-Adamecovej 
   
     Kto by vedel o právnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov odporúčam       do vašich modlitieb

 31.3.2013

   - sv. omše tento týždeň:

    - Veľkonočný pondelok - 7:30
                                       9:00 - kaplnka Šance
    - utorok - 17:30
    - streda - 17:30 Šance
    - štvrtok -   7:30
    - piatok - 17:30
    - sobota -  7:30

- nasledujúci týždeň až do nedele slávime Veľkonočnú oktávu

- v utorok po sv. omši bude liturgia hodín - Vešpery

- budúcu nedeľu o 14:00 bude stretnutie s rodičmi prvopríjmajúcich detí

- dnes po sv. omšiach veľkonočná ofera; za všetky milodary vopred Pán Boh zaplať !

24.3.2013

- termíny sv. omší a obradov vo Veľkom týždni:

  - pondelok  - 16:30 (sv. omša v kaplnke)
  - utorok , streda - 16:30
  - Zelený štvrtok  - 17:30
  - Veľký piatok -     15:00
  - Biela sobota-     19:00
  - Veľkonočná nedeľa - ako obvykle v nedeľu
 
- v pondelok, utorok a stredu je ešte možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia pred sv. omšou

- na Veľký piatok slávi CIrkev najvážnejší sviatok umučenia a smrti Pána Ježisa. Tento deň je v celej Cirkvi dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu (t. j. možnosť nasýtiť sa počas dňa 1x  dosýta a 2x menej)
- v sobotu o 8:30 budeme sláviť Liturgiu hodín - posvätné čítanie. Poklona pri Božom hrobe bude následne, od 9:00 do 18:30. Prosím, aby ste sa zapísali na jednotlivé časy k poklone - zoznam je vzadu v kostole
- Vigíliu Pánovho zmŕtvychstania začneme o 19:00 pred kostolom obradom požehnania nového ohňa a prípravou veľkonočnej sviece - paškála. Následne vstúpime do tmavého kostola v sprievode za horiacou sviecou

- počas uvedeného trojdnia možno získať úplné odpustky: -
          vo štvrtok - pri adorácií a speve "Tantum ergo"  (ctíme túto sviatosť slávnu)                                  v piatok -  nábožná poklona sv. krížu pri liturgickom slávení
          v sobotu - obnova krstných sľubov počas vigílie

- na Veľkonočnú nedeľu po sv. omšiach bude výročitá Veľkonočná ofera, za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať     

 - úprimne Pán Boh zaplať patrí taktiež všetkým, ktorí sa zapojili do slávenia liturgie veľkonočných sviatkov svojou prácou počas príprav, milodarmi alebo tým, čo aktívne vstúpili do liturgického slávenia, najmä najbližším spolupracovníkom : kostolníčkam, organistom, miništrantom, zboru, lektorom a ostatným, čo sa zapojili akoukoľvek inou službou17.3.2013

-  termíny sv. omší na tento týždeň: 
     pondelok - ráno 7:30
     utorok      -  večer 16:30
     streda      - ráno 7:30
     štvrtok      - ráno 7:30
     piatok       - ráno 7:30
     sobota     - ráno 7:30 -  v stredu 13. marca 2013 kardináli v konkláve zvolili Jorge Maru kardinála Bergoglia, arcibiskupa z Buenos Aires, za biskupa rímskej diecézy a pápeža, ktorý prijal meno František
- v utorok 19.3. 2013 o 9:30 slávnostnou sv. omšou sv. otec  František začína svoj pontifikát

- v sakristii si môžete nahlásiť chorých a nevládnych k veľkonočnej sv. spovedi; spovedanie po domácnostiach bude prebiehať vo štvrtok ráno po sv. omši

v piatok 22.3. 2013 bude spoločná sv. spoveď od 16:00 do 17:00

- v nedeľu druhú sv. omšu o 9.00 začneme požehnaním ratolestí a sprievodom od kríža pri vchode na cintorín

 

10.3.2013

- sv. omše a pobožnosti krížovej cesty ako obvykle (ustálené termíny môžete nájsť vo veľkej rubrike "sv. omše", časy konania krížových ciest sú na  úvodnej stránke )

 

 

3.3.2013

- sv. omše a pobožnosti krížovej cesty ako obvykle (ustálené termíny môžete nájsť vo veľkej rubrike "sv. omše", časy konania krížových ciest sú na  úvodnej stránke )

 

- kto chce prispieť na veľkonočnú výzdobu kostola, nech sa obráti s milodarom na pani kostolníčku

 

 24.2.2013


- sv. omše tent týždeň ako obvykle
    - v piatok o 15:00 je aj pohrebná sv. omša 

- dnes o 14:00 bude ďaľšia katechéza pre rodičov prvopríjmajúcich detí

- v utorok po sv. omši budú obvyklé Vešpery-Liturgia hodín

- vo štvrtok o 20:00 sa pápež Benedikt XVI. zriekne úrady hlavy Cirkvi a nastáva tzv. "sede vacante" (prázdny stolec) až do momentu zvolenia nového pápeža
    - v tomto čase sa v liturgických sláveniach sv. omší vynecháva zmienka "v spoločenstve so sv. otcom.. " z eucharistickej modlitby, zo spoločných modlitieb , a vo všetkých pobožnostiach vypadáva "modlitba na úmysel sv. otca"; v modlitbách prosíme o skoré zvolenia nového pápeža

- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiac; možnosť pristúpiť k sv. zmierenia je denne polhodiny pred sv. omšou

- v piatok bude pobožnosť krížovej cesty o 16:30,( sv. omša  nasleduje až po jej skončeni - cca o 17:00), v nedeľu po druhej sv. omši

- Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a Kanet, n.o., spustili oficiálnu registráciu na Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku. Predstavuje alternatívu pre tých, ktorí nepocestujú koncom júla na Svetové dni mládeže do Rio de Janeira.
 Do konca februára platí akcia na kompletný balíček (zahŕňajúci program s ubytovaním a stravou) za cenu základného balíčka (v praxi to znamená, že prí zakúpení tejto akcie strava zadarmo)

 17.2.2013

- sv. omše ako obvykle 
   - v piatok o 16:30 pobožnosť krížovej cesty, po nej sv. omša a v nedeľu po druhej sv. omši

-  v utorok Liturgia hodín - Vešpery ako obvykle

- v tomto týždni Jarné kántrové dni (streda, piatok, sobota), záväzný je jeden z nich; obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu

- upratovanie má tentokrát II. skupina pod vedením p. Plesníkovej

- pán farár pozýva na nedeľu o 14:00 rodičov všetkých prvopríjmajúcich detí na ďalšiu katechézu

- dnes po sv. omšiach jarná zbierka na charitu

 10.2.2013

- sv. omše  zmeny termínov omší pre tento týždeň:

   - v pondelok ráno 
   - táto streda Popolcovou stredou, sv. omša začína o 17:30
   - v piatok o 16:30 bude pobožnosť krížovej cesty a o 17:00 potom sv. omša
 
-  v utorok počas sv. omše sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých - túto sviatosť môžu prijať všetci tí, ktorých zdravotný stav je zhoršený vekom, prebiehajúcou chorobou alebo chronickými ochoreniami; predpokladom k prijatiu tejto sviatosti je stav milosti posväcujúcej, teda byť schopný prijať Eucharistiu
- v utorok sa zároveň tradične po sv. omši budeme modliť Liturgiu hodín-Vešpery

-  v stredu sa začína pôstne obdobie, Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu (nie je môžné v tento deň nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia)
 

- pobožnosť krížovej cesty bude v piatok pred sv. omšou a v nedeľu po druhej sv. omši
 

- budúcu nedeľu bude janrá zbierka na charitu3.2.2013

- sv. omše budú ako obvykle

- v utorok po sv. omši sa budeme modliť Liturgiu hodín- Vešpery27.1.2013

- sv. omše budú ako obvykle

- dnes o 14:00 bude stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí

- v utorok po sv. omši sa budeme modliť Liturgiu hodín- Vešpery, a o 17:30 sa v našom kostole uskutoční ekumenické stretnutie

- v tomto týždni je prvý piatok v mesiaci; možnosť prijať sviatosť zmierenia je denne pol hodinu pred sv. omšou, v piatok dokonca hodinu pred sv. omšou

 20.1.2013

- sv. omše v týždni ako obvykle

- každoročne v období od 18.-25. januára prebieha "Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

- budúcu nedeľu bude zbierka na Katolícku univerzitu

- budúcu nedeľu o 14:00 bude ďalšie stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí
 

13.1.2013


- sv. omše tento týždeň budú ako obvykle,

- dnešnou nedeľou- zároveň sviatkom Krstu Pána - končíme vianočné obdobie, začína sa litrugické obdobie "cez rok"

- v utorok sa budeme po omši tradične modliť vešpery-liturgiu hodín

- upratovanie kostola prosím I. skupinu p. Dedíkovej

- každoročne v období od 18.-25. januára prebieha "Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

- vo štvrtok 17.1.2013 bude na Základnej škole sv. Jozefa v NMnV deň otvorených dverí

  6.1.2013


- sv. omše tento týždeň v obvyklých (zimných) časoch

30.12.2012

- sv. omše na nasledujúci týždeň:
    - pondelok 31.12.      - 15:00 v kostole
    - utorok 1.1.2013 - ako v nedeľu
    - streda 2.1.           -  7:30 v kostole
    - štvrtok 3.1.           -  sv. omša nebude
    - piatok 4.1.           -  16:30 v kostole
    - sobota 5.1.           - 7:30 v kostole
    - nedeľa 6.1.          - slávnosť Zjavenia Pána

- v pondelok  zakončíme sv. omšu ďakovnou pobožnosťou na konci roka; kto sa v tento deň zúčastní na speve hymnusu Teba Bože, chválime, získa za obvyklých podmienok úplné odpustky
- v utorok pri speve hymnusu Príď, Duchu Svätý máme taktiež možnosť za obvyklých podmienok získať úplné odpustky
- v utorok po sv. omšiach bude výročitá novoročná ofera, za milodary je vyslovené vopred Pán Boh zaplať

- počas týždňa si v sakristii kostola môžu veriaci nahlásiť domy na požehnanie, tzv. koledu

- v nedeľu budeme sláviť sviatok Zjavenia Pána, resp. Troch kráľov - počas sv. omše sa bude požehnávať trojkráľová voda, z ktorej si veriacu budú môcť vziať aj so sebou domov; popoludní  sa začne s požehnávaním domov

23.12.2012

sv. omše v tomto týždni (24.12 - 30.12.):

24.12.  - kaplnka Šance 22:30, polnočná vo farskom kostole
25.12.  - ako v nedeľu
26.12.  - 9:05 v kostole, 10:45 v kaplnke
27.12  -  7:30 v kostole
28.12. -  16:30 v kostole
29.12. - 7:30 v kostole
30.12. -  nedeľa

- dnes 23.12.2012 vo farskom kostole v NMnV tradičný adventný koncert
- na sviatok Narodenia Pána bude výročitá vianočná ofera, za všetky milodary vopred Pán Boh zaplať
-  v sobotu 29.12.2012 bude v našom farskom kostole vianočný koncert, vystupovať bude spevácky zbor Svatopluk z Uherského Hradišťa
- Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske múzeum spolu s Novomestským dekanátom pozývaju všetkých na výstavu "Syn Boží sa nám narodil" v dňoch od 17.12.2012 - 2.2. 2013

16.12.2012

- sv. omše v tomto týždni budú len ráno, vo štvrtok nebude sv. omša vo farnosti vôbec, a v nedeľu samozrejme ako obvykle
- spovedanie chorých a nevládnych v ich domovoch bude v našej farnosti prebiehať tento týždeň
- v piatok od 16:00 do 17:30 bude v našom farskom kostole spoločná sv. spoveď, v Novom Meste nad Váhom bude takáto možnosť v sobotu od 10:00 - 12:00 a od 14:00-17:00

- upratovanie kostola pred Vianocami má na starosti tentokrát V. skupina pani Búlikovej
- v sakristii, resp. u pána farára prebieha predaj nasledovných publikácií:
                - nástenný kalendár - za 1 Euro
                - stolový kalendár - 2 Eurá
               - Youcat - 5 Eur
              - Perly zo života svätých - ľubovoľný príspevok
- v prípade väčšieho záujmu o kalendáre, treba sa zapísať na pripravený papier, Youcat v tejto cene len za vystavené kusy (inak je drahší)
- budúcu nedeľu 23. 12. 2012  bude v N.M.n.V vo farskom kostole adventný koncert od 16:00
- Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske múzeum spolu s Novomestským dekanátom pozývaju všetkých na výstavu "Syn Boží sa nám narodil" v dňoch od 17.12.2012 - 2.2. 2013 9.12.2012

- sv. omše ako obvykle

-  v utorok po sv. omši liturgia hodín- vešpery

- v tomto týždni máme zimné kántrové dni - streda, piatok, sobota; záväzný je jeden z nich a obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete

- počas týždňa si môžu veriaci nahlásiť chorých a nevládnych na spovedanie pred vianočnými sviatkami

- na Gymnáziu sv. Jozefa v N.N.n.V. budú počas 13.-14. decembra dni otvorených dverí

25.11.2012

- sv omše ako obvykle (tie večerné so začiatkom o 16:30)
-  dnes po sv. omšiach novembrová zbierka na opravu kostola
-  milodary na opravu kostola v uplynulom týždni 50 Eur, Pán Boh zaplať !
-  budúcou nedeľou začíname sláviť advent, začína ňou nový liturgický rok; budúc sa požehnávať adventné vence, ktoré pripomínajú očakávanie Pánovho príchodu aj v domácnostiach
- prvú adventú nedeľu sa koná tradične zbierka na Charitu; naloženie s prostriedkami vyzbieranými v minulom roku sa dozviete na plagáte Charity trnavskej arcidiecézy
- máte možnosť podpísať petíciu za rovnakú podporu cirkevných škôl aká je poskytovaná školám štátnym

18.11.2012


- sv. omše počas týždňa ako obvykle - v zimnom čase (večerné omše so začiatkom o 16:30)
-vďaka a Pán Boh zaplať patrí všetkým, ktorí sa podieľali na dôstojnom priebehu slávnosti minulú nedeľu
- dnes o 14:00 v kostole stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí
- budúca nedeľa bude nedeľa Krista Kráľa, t. zn . posledná nedeľa v tomto liturgickom roku, a bude počas nej zároveň novembrová zbierka na opravu kostola

- v utorok po sv. omši ako obvykle modlitba vešpier 4.11.2012


- úprava termínov svätých omší pre tento týždeň: 
                                 - v stredu bude sv. omša večer v kaplnke
                                 - vo štvrtok sv. omša ráno v kostole
                                 - v sobotu sv. omša iba večer v kaplnke
          - v nedeľu - 11.11. 2012 - bude  v celej farnosti  iba jedna hodová slávnostná sv. omša a to o 10:00 vo farskom kostole sv. Martina z Tours - slávnostným celebrantom k 100. výročiu obnovenia (znovupostavenia) kostola a zároveň k hodovej slávnosti bude náš pán novomestský dekan, vdp. MgrTh. ĽUDOVÍT MALÝ

k príprave na slávenie patrocínia farského kostola i celej farnosti a zároveň 100. výročia obnovenia kostola patrí aj duchovná príprava; počas celého týždňa budú mať veriaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia,

- v piatok od 16:30 bude Eucharistia vystavená k poklone

- službu v upratovaní má IV. skupina pod vedením pani Helíkovej, zároveň prosím aj ďalších dobrovoľníkov - predovšetkým mužov, aby sa pripojili k upratovaniu pred hodovou slávnosťou, pretože je potrebná veľká očista kostola aj vzhľadom na nedávne rekonštrukčné práce

- milodary na opravu kostola v tomto týždni : 740 Eur, všetkým darcom Pán Boh zaplať
- dnes máme októbrovú zbierku na opravu kostola, všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať

 28.10.2012


- v tomto týždni máme prikázaný sviatok, slávnosť Všetkých svätých 
- sv. omše sú  v tomto týždni inak ako obvykle iba v stredu - sv. omša je ráno, a v prikázaný sviatok vo štvrtok je sv. omša o 9:00 v kostole, a o 10:45 v kaplnke na Šancoch
- veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých (v piatok 2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci,  popri tom však sú podmienkou odpustkov aj :
        -sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 
        - sv. príjmanie (najlepšie v ten istý deň)

         - modlitba na úmysel sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu)
         - odmietnuť pripútanie sa k akémukoľvek hriechu
        - tieto úplné odpustky možno získať od poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra

- raz denne môže veriaci nábožne navštíviaci cintorín získať odpustky pre duše v očistci, ak sa prinajmenšom  v mysli sa pomodlí za zosnulých a splní aj predošlé podmienky (v stave milosti posväcujúcej)

- v tomto týždni prvý piatok (v pondelok a utorok spovedanie skôr - hodinu pred sv. omšou)
- prvopiatková sv. omša bude ukončená dušičkovou pobožnosťou
- milodary na opravu kostola v tomto týždni- 200 Eur
- budúcu nedeľu po sv. omšiach bude októbrová zbierka na opravu kostolnej veže, za milodary vopred Pán Boh zaplať


21.10.2012

- sv. omše ako zvyčajne

 

- zakrátko budeme vo farnosti sláviť slávnosť sv. Martina z Tours, patróna kostola i farnosti, a zároveň aj 100. výročie prestavby a posvätenia farského chrámu; kto by chcel prispieť na výzdobu k tejto slávnosti, nech sa obráti na pána farára alebo prípadne na pani kostolníčku

14.10.2012

- sv. omše ako obvykle

- od 11.10 sa v celej cirkvi začal sláviť Rok viery, aj na základe tohtoročných výročí : 50 rokov od otvorenia II. Vatikánskeho koncilu, resp. 20 rokov od promulgovania Katechizmu Katolíckej cirkvi

30.9.2012

sv. omše tento týždeň ako obvykle, liturgia hodín ako vždy v utorok po sv. omši
- nasledujúci mesiac október je mesiac modlitby sv. ruženca
- za uplynulé 2 týždne výška milodarov - 85 Eur
- tento týždeň je prvý piatok 
 

23.9.

- sv. omše neznemené - okrem pondelka, kedy bude sv. omša ráno v kostole
- upratovanie má 2. skupina pani Plesníkovej
- budúcu nedeľu bude septembrová zbierka na prebiehajúcu opravu kostolnej veže
 

16.9.2012
- sv. omše ako obvykle 
- v utorok ako vždy po sv. omši liturgia hodín- vešpery


9.9.2012
-sv. omše tento týždeň ako zvyčajne;iba vo štvrtok v kostole nebude sv. omša ráno, ale pohrebná sv. omša o 15.30 
- v sobotu máme prikázaný prikázaný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše budú o 9:00 v kostole, a o 10:45 v kaplnke
- v nedeľu bude v kaplnke Šancoch slávnostná (hodová) sv. omša na počesť patrónky kostola Sedembolestnej so slávnostným kazateľom vdp. Mgr. Mariánom Vojtekom, kňazom Žilinskej diecézy
  
2.9.2012

- sv. omše v tomto týždni ako obvykle
- zbierka na opravu kostola z minulej nedele : 428, 92 Eura
- v utorok sa bude konať sv. omša Veni Sancte predovšetkým pre žiakov a študentov, po nej sa budú konať tradičné vešpery
- onedlho budeme sláviť v našej farnosti výročia oboch naších Božích príbytkov  - 15. výročie posviacky kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Šancoch, a 100. výročie znovupostavenia a posviacky  farského kostola sv. Martina z Tours
 
 26.8.2012
- zmena harmonogramu omší pre tento týždeň : v stredu bude sv. omša ráno v kostole, a vo štvrtok vo farnosti nebude vôbec
- v budúcu nedeľu po sv. omšiach bude v kostole vystavená do 15:00 Sviatosť oltárna
- čoskoro sa bude v Novom Meste nad Váhom konať púť, viac na nasledujúcom odkaze:
http://prepozitura.sk/images/phocagallery/fotogaleria/put08092012/plagat_mp2012_final%20kpia.jpg

19.8.2012
- sv. omše počas týždňa ako obvykle, v utorok po sv. omši liturgia hodín

- milodary na opravu kostola tento týždeň : 1OO EUr
- v budúcu nedeľu po sv. omšiach augustová zbierka na opravu kostola
- upratovanie bude mať I. skupina pod vedením pani Dedíkovej

12.8.2012

- v utorok sv. omša nebude v kostole, ale v kaplnke v obvyklom podvečernom čase
  na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie v stredu sv. omša iba večer vo farskom kostole
- v ostatné dni sv. omše ako obvykle
- liturgia hodín sa v tento týždeň presúva z utorka (keďže sv. omša v kostole nebude) na stredu po sv. omši
- milodary tento týždeň na opravu kostolnej veže : 20 Eur

5.8.2012

- v sobotu vo farnosti sv. omša nebude

- v utorok tradične po sv. omši modlitba liturgie hodín
- milodary na opravu kostolnej veže v tomto týždni 50 Eur

29.7.2012

- sv. omše v týždni budú len večer - platí to aj pre štvrtok, v stredu omša nebude vôbec, v sobotu zostáva ráno

- zbierka na opravu kostola - 518, 80 Eura
 

22.7.2012

- sv. omše tento týždeň do stredu nebudú, pretože kvôli zdravotným problémom pána farára, pravdepodobne však už vo štvrtok ráno už sv. omša bude, a ďalej budú ako obvykle
- milodary tento týždeň: 80 Eur

- dnes júlová zbierka na opravu kostola-veže

15.7.2012

- sv. omše ako obvykle, iba: - v stredu pohrebná sv. omša o 16:00 v kostole
                                                  -vo štvrtok o 15:00 pohrebná sv. omša v kostole

- v utorok opäť Liturgia hodín - Vešpery

- upratovanie má tento týždeň na starosti V. skupina p. Búlikovej

- milodary na opravu kostolnej veže tento týždeň činia: 200 Eur

- v budúcu nedeľu bude júlová zbierka na spomínanú opravu
- začali sa rekonštrukčné práce na veži kostola, používať na vstup do kostola sa bude iba hlavný vchod, bude použité ochranné pásmo vyhradené páskou do ktorého vstup sa vysoko neodporúča - hrozí totiž pád predmetov z veže.
 

8.7.2012

- omše ako obvykle
- v utorok po sv. omši vešpery

1.7.2012

- vo sviatok sv. Cyrila a Metoda sv. omše vo farnosti: 7.30 v kostole, 9.00 v kaplnke na Šancoch

 - tento týždeň ako zvyčajne liturgia hodín v utorok po sv. omši
 - milodary na opravu kostolnej veže v tomto týždni : 400 Eur

- nedeľná zbierka na opravu kostolnej veže : 433,75 Eura
- v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci júl, spovedanie ako zvyčajne
 

24.6.2012

- omša ako zvyčajne; v piatok prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla - sv. omša o 17:30 vo farskom kostole

- V stredu 27. júna sa v pastoračnom centre farnosti Nové Mesto nad Váhom v čase 7.00-10.00 uskutoční už tretí ročník Dekanátnej kvapky krvi

- v utorok 26. júna bude v kine Považan v NMnV premietnutý fim JÁN PAVOL II, vstupné na jednotlivca 1,50 Eur

17.6.2012

-  v utorok uz tradicna liturgia hodin po sv. omsi

- buducu nedelu zbierka na opravu kostolnej veze10.6.2012
 

- v pondelok sv. omša vo farnosti nebude


- v utorok liturgia hodín,

3.6.2012

- v utorok sv. omša vo farnosti nebude vôbec, vo štvrtok bude sv. omša večer o 17:30

- vo štvrtok je sviatok Najsv. Tela a Krvi Kristovej, cirkevne prikázaný sviatok

- v utorok nebude sv. omša z dôvodu celodiecéznej rekolekcie kňazov

- vešpery budú namiesto utorka v piatok po sv. omši

- výťažok  zo zbierky na opravu kostolnej veže z minulej nedele je 410,26 Eur

 - upratovanie má skupina číslo 4 pani Helíkovej

 

27.5.2012

- v sobotu sv. omša nebude ráno v kostole, ale večer 17:30 v kaplnke

- v budúcu nedeľu prvé sväté prijímanie o 10:00, iná sv. omša v nedeľu vo farnosti nebude

- v piatok po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí

- zajtra Svätodušný pondelok

- v týždni prvý piatok, možnosť sv. zmiernia ako vždy (pred piatkom polhodinu a v piatok hodinu pred sv. omšou)

 

- dnes vyročitá svätodušná zbierka na opravu veže

20.5.2012

- v budúcu nedeľu je Svätodušná nedeľa

- sv. omše ako zvyčajne

- milodary na opravu veže 250 Eur

- o púti na Skalku si môžete prečítať na nástenke pri kostole

- v piatok opäť stretnutie prvopríjmajúcich detí po omši

13.5.2012

- sv. omše ako obvykle, okrem štvrtku - je prikázaný sviatok, sv. omša bude o 17:30 v kostole

- v utorok opäť liturgia hodín

- v piatok po omši stretnutie prvopríjimajúcich detí

- v sobotu okrem raňajšej sv. omše bude aj sobášna o 15:00 - sviatosť manželstva sa chystajú prijať Martina Dedíkova (dcéra Vladimíra a Márie, rod. Drobnej) a Guillermo Gonzalez Tellechea; kto by vedel o akejkoľvek manželskej prekážke , nech to nahlási na farský úrad

- v budúcu nedeľu zbierka na katolícke masmédia - nebude nachystaná určená urnička na túto zbierku, finančný obnos bude vyčlenený zo "zvončeka"

6.5.2012

- sv. omše ako obvykle, okrem pondelka - vtedy sv. omša nebude vôbec

 

24.6.2012

- omša ako zvyčajne; v piatok prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla - sv. omša o 17:30 vo farskom kostole

- V stredu 27. júna sa v pastoračnom centre farnosti Nové Mesto nad Váhom v čase 7.00-10.00 uskutoční už tretí ročník Dekanátnej kvapky krvi

- v utorok 26. júna bude v kine Považan v NMnV premietnutý fim JÁN PAVOL II, vstupné na jednotlivca 1,50 Eur

17.6.2012

-  v utorok uz tradicna liturgia hodin po sv. omsi

- buducu nedelu zbierka na opravu kostolnej veze10.6.2012
 

- v pondelok sv. omša vo farnosti nebude


- v utorok liturgia hodín,

3.6.2012

- v utorok sv. omša vo farnosti nebude vôbec, vo štvrtok bude sv. omša večer o 17:30

- vo štvrtok je sviatok Najsv. Tela a Krvi Kristovej, cirkevne prikázaný sviatok

- v utorok nebude sv. omša z dôvodu celodiecéznej rekolekcie kňazov

- vešpery budú namiesto utorka v piatok po sv. omši

- výťažok  zo zbierky na opravu kostolnej veže z minulej nedele je 410,26 Eur

 - upratovanie má skupina číslo 4 pani Helíkovej

 

27.5.2012

- v sobotu sv. omša nebude ráno v kostole, ale večer 17:30 v kaplnke

- v budúcu nedeľu prvé sväté prijímanie o 10:00, iná sv. omša v nedeľu vo farnosti nebude

- v piatok po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí

- zajtra Svätodušný pondelok

- v týždni prvý piatok, možnosť sv. zmiernia ako vždy (pred piatkom polhodinu a v piatok hodinu pred sv. omšou)

 

- dnes vyročitá svätodušná zbierka na opravu veže

20.5.2012

- v budúcu nedeľu je Svätodušná nedeľa

- sv. omše ako zvyčajne

- milodary na opravu veže 250 Eur

- o púti na Skalku si môžete prečítať na nástenke pri kostole

- v piatok opäť stretnutie prvopríjmajúcich detí po omši

13.5.2012

- sv. omše ako obvykle, okrem štvrtku - je prikázaný sviatok, sv. omša bude o 17:30 v kostole

- v utorok opäť liturgia hodín

- v piatok po omši stretnutie prvopríjimajúcich detí

- v sobotu okrem raňajšej sv. omše bude aj sobášna o 15:00 - sviatosť manželstva sa chystajú prijať Martina Dedíkova (dcéra Vladimíra a Márie, rod. Drobnej) a Guillermo Gonzalez Tellechea; kto by vedel o akejkoľvek manželskej prekážke , nech to nahlási na farský úrad

- v budúcu nedeľu zbierka na katolícke masmédia - nebude nachystaná určená urnička na túto zbierku, finančný obnos bude vyčlenený zo "zvončeka"

6.5.2012

- sv. omše ako obvykle, okrem pondelka - vtedy sv. omša nebude vôbec

 

29.4.2012

- sv. omše ako obvykle

- milodary na opravu kostola tento týždeň - 2OO Eur

- dnes zbierka na kňazský seminár

- tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, ako obvykle každý deň polhodinu pred sv. omšou možnosť pristúpiť k spovedi, v piatok hodinu pred omšou

22.4.2012

- sv. omše ako obvykle, iba v sobotu nebude omša ráno ale poobede o 14.00 sobášna

- počas Veľkonočného obdobia sa namiesto "Anjel Pána" modlí "Raduj sa nebies Kráľovná" a v tej to modlitbe sa namiesto zaužívaného "kohos´ nosiť bola hodná" modlí "lebo koho si nosila"
a ďalšia zmena : namiesto "lebo Pán skutočne z mŕtvych vstal" toto: "lebo Pán naozaj z mŕtvych vstal

- sviatosť manželstva v sobotu prijmú Marián Benovič a Lucia Rožková, kto by vedel o manželskej prekážke, nech to okamžite nahlási na farský úrad

- budúca nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera,  zbierka bude určená na kňazský seminár

15.4.2012

- sv. omse ako obvykle

- v utorok po sv. omši opäť modlitba vešpier

- v minulonedeľnajšej zbierke sa vybralo 655,06 Eur

- počas Veľkonočného obdobia sa namiesto "Anjel Pána" modlí "Raduj sa nebies Kráľovná" a v tej to modlitbe sa namiesto zaužívaného "kohos´ nosiť bola hodná" modlí "lebo koho si nosila"
a ďalšia zmena : namiesto "lebo Pán skutočne z mŕtvych vstal" toto: "lebo Pán naozaj z mŕtvych vstal

- 21. apríla o 19:00 v MsKS v Novom Meste nad Váhom koncert Closse Harmony Friends

8.4.2012

- na Veľkonočný pondelok sa sv. omše budú konať nasledovne:

  7:30 farský kostol, 9:00 kaplnka na Šancoch

- v utorky po omši sa budú konávať modlitby hodín - vešpery

- sv. omše počas týždňa (okrem pondelka) budú tak ako zvyčajne, t. zn. v utorok a piatok večer v kostole, vo štvrtok a sobotu ráno v kostole a v stredu večer v kaplnke

- dnes výročitá ofera na opravu kostolnej veže

- vďaka patrí všetkým, ktorý akýmkoľvek viditeľným či neviditeľným spôsobom prispeli k sláveniu liturgie počas Veľkého týždňa, resp. Veľkonočných sviatkov

1,4,2012

- konanie liturgií v tento týždeň : pondelok, utorok - 17:30

                                                     streda - 17:30

                                               Zelený štvrtok - 17:30

                                              Veľký piatok  - 15:00

                                              Biela sobota - 20:00

                                              v nedeľu ako obvykle

- omša je v sobotu posunutá na neskorší čas, pretože obrady sa majú začať konať až po zotmení

-  poklona k Božiemu hrobu bude v sobotu od 9:00

- po omšiach vo Veľkonočnú nedeľu bude výročitá veľkonočná ofera použitá na opravu kostolnej veže

25,3,2012

- slávnosť Zvestovania Pána sa kvôli zhodnému dátumu s dnešnou nedeľou presúva na zajtra, sv. omša bude o 17:30

- sv. omše tento týždeň sú okrem pondelka a nedeľe o 7.30 ráno -aj v stredu je omša v kostole, nie v kaplnke

- v piatok je spoločná sv. spoveď pred veľkou nocou - od 16:00 do 17:30

- zbierka na opravu kostola za uplynulý týždeň - 536, 25 Eura

- v utorok po omši bude prebiehať avizované spovedanie chorých a nevládnych vo farnosti

- v budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa - kto chce, môže si do sprievodu priniesť ratolesti (ratolesť=nový, tohtoročný výhonok z rastliny, stromu, čiže nemusia to byť iba bahniatka)

 - v budúcu nedeľu sa spovedať už nebude (po spoločných spovediach sa vo farnosti v nedele pred sviatkami už nespovedá)

 

18.3.2012

- zbierka na opravu kostola za uplynulý týždeň - 100 Eur

- túto nedeľu zbierka na opravu kostola

 - tento týždeň treba nahlásiť pánu farárovi chorých a nevládnych na spovedanie pred Veľkou nocou

25.2.2012

- zmena v harmonograme omší vzťahujúca sa na celé obdobie pôstu: v piatky sa sv. omša posúva zo 16:30 na 17:30 !,  krížová cesta sa tým posúva taktiež a začínať bude o 17:00

 

- objednané Biblie je možné si vyzdvihnúť v sakristii

19.2.2012

- v tomto týždni máme začiatok pôstu - Popolcovu stredu , ktorá je dňom prísneho pôstu, ktorý nemožno nahradiť ničím zástupným

- zmena poriaku omší pre tento týždeň: - v pondelok pohrebná sv. omša o 15.00

                                                                     - na Popolcovú stredu omša o 17.30 

-veriaci majú možnosť si objednať kompletné slovenské vreckové vydanie Sv. Písma v červenom, oranžovom alebo zelenom viazaní, akciová cena pri takejto hromadnej objednávke cez našu farnosť je 10 Eur (bežná cena je 14 Eur), a objednať si môžete do stredy večera v zadnej časti kostola na stolíku pri spovednici na objednávací hárok

nasledujúci odkaz je priamo na stránku SSV, kde je aj obrázok

 http://ssv.obchodvirtualne.sk/index.php?page=1590&action=productdetail&oc=1335

 

5.2.2012

- zmeny v harmonograme omší : v pondelok sv. omša ráno, nie večer

- v sobotu počas sv. omše bude udeľované svätoblažejské požehnanie važnejšie chorých a starých (vrátane veriacich očakávajúcich operáciu)

- v nedeľu zbierka na opravu veže

- upratovanie kostola má tento týždeň 1. skupina

 

Oznamy 29.1.2012

- Zmeny v termínoch omší pre tento týždeň: v pondelok v kostole ráno, vo štvrtok v kostole večer

 - vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána, alebo tzv. Hromníc, veriaci si môžu priniesť sviece na posvätenie

- v piatok je sviatok sv. Blažeja, veriaci môžu pristúpiť ku svätoblažejskému požehnaniu

Oznamy 22.1.2012

- omše v obvyklých časoch

- v utorok o 17.30 v evanjelickom kostole bude ekumenická pobožnosť

 

Oznamy 15.1.2011

- omše v obvyklých časoch

- od 18. do 25, januára - týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

 Oznamy 1.1.2012:

- harmonogram sv. omší na nasledujúci týždeň:

 v pondelok, štvrtok - o 16.30 v kostole

 utorok a streda - sv. omša nebude

  piatok (Zjavenie Pána, Traja králi) -  omše ako v nedeľu

 v sobotu a v nedeľu ako zvyčajne

- na sviatok Zjavenia Pána sa bude požehnávať Trojkráľová svätená voda, po omšiach bude k dispozícií aj pre veriacich, tak ako je to zaužívané

- kto chce požehnať byť na ďalší rok - tzv. koleda - nech to nahlási pánovi farárovi, a koleda začne v Moravskom Lieskovom v dedine od 6.1.2012, a pokračovať sa bude v nedeľu ďalej

 

25.12.2011 - sviatok Narodenia Pána

- harmonogram sv. omší na nasledujúci týždeň:

 26.12.  - 9.30 v kostole, 10.45 v kaplnke

 27.12.  - 16.30 v kostole

 28.12.  - 7.30 v kostole

 29.12., 30.12.  - 16.30 v kostole

  31.12. - o 15.00 sv. omša  spojená s ďakovnou pobožnosťou (možnosť získať odpustky)

  1.1.2012 - ako v nedeľu

- v budúcu nedeľu ďalšia zbierka na opravu kostolnej veže

- 26.12. - koncert, vianočné hudobné pásmo  v kostole Povýšenia sv. kríza na Strání

 

18.11.2011

- možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia u nás je ešte v týždni pol hodinu pred svätými omšami

- sv. omše sú v týždni tak ako zvyčajne (Po, Ut, Pia - o 16.30 v kostole, St - 16.30 v kaplnke, Št - 7.30 v kostole

- v sobotu je vigília Narodenia Pána, sv. omše : 22.30 v kaplnke, o polnoci tradične v kostole

- v budúcu nedeľu bude decembrová zbierka na opravu veže

- spevokol má nácvik v pondelok aj v piatok, po omšiach

- dnes poobede koncert v Novom Meste nad Váhom Barokové Vianoce

11.12.2011

- sv. omše v tomto týždni z dôvodu spoločných spovedí po okolitých farnostiach budú iba vo farskom kostole a to iba ráno o 7,30 , samozrejme s výnimkou nedele

- spoločná svätá spoveď v našej farnosti bude 16.decembra 2011 od 16.00 do 17.30

- pán farár dáva na známosť veriacim trvalý oznam, že v nedeľu pred dvoma najväčšími sviatkami (Vianoce, Veľká noc) nebude spovedávať, veriaci majú možnosť najmä predtým ale aj potom- ešte v pracovnom týždni

- na stránke prepozitura.sk (stránka dekanátu NM) si môžete pozrieť 2 pripravované akcie k vianočným sviatkom, ktoré "spolupripravuje" nás novomestský dekanát. Ide o koncert "Barokové vianoce", a výstavu

- upratovanie má v tomto týždni na starosti skupina pod vedením pani Helíkovej

4.11.2011

- sv. omše sa v nedeľu budú konať takto:

   7:30 - kaplnka na Šancoch

   10:00 - v kostole - slávnosť patróna kostola sv. Martina z Tours

- začiatok omší v týždni sa presúva zo 17:30 na 16:30, ako býva zvykom už po dlhé roky

- pán organista pozýva spevokol v piatok po omši na hodový nácvik spolu s občerstvením


13.11.2011

- pán farár má tento týždeň duchovné cvičenia, pre prípadné neodkladné zaopatrenie alebo pohreb je potrebné kontaktovať pani kostolníčku, ktorá sprostredkuje kontakt so zastupujúcim kňazom

- z vyššie uvedeného vyplýva zmena harmonogramu omší na tento týždeň:

  sv. omše sa budú slúžiť až od piatku v obvyklých časoch, resp. od pondelka do štvrtka omše vo farnosti nebudú

- po okolí sa pohybuje človek, ktorý pod zámienkou odslúženia omše láka z ľudí peniaze, vystupuje ako kňaz, je to však podvodník

 

 30.10.2011

- Omše 1.11.2011budú o 9:00 vo farskom kostole, a 10.45 v kaplnke. Inak omše v týždni ako obvykle.

 

21.8.2011

- sv. omše budú tento týždeň len v pondelok a štvrtok ráno o 7,30, a potom od piatku ako obvykle

7.8.2011

- omše ako obvykle

- upratovanie kostola má skupina pod vedením pani Búlikovej

 

31.7.2011

- v utorok (2.8.) možnosť  získať plnomocné odpustky vo všetkých kostoloch v rámci porciunkuly, samozrejme za obvyklých podmienok - nábožná návšteva chrámu, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca

24.7.2011

- zmena okolností ohľadom opravy veže je popísaná v príslušnej kapitole inde na stránke

- zmeny konania sv. omší na tento týždeň : - v stredu ráno,

                                                           - vo štvrok omša vo farnosti vôbec nie je


10.7.2011

- v pondelok poobede do nášho kostola zavítajú pozostatky sv. Cyrila, na programe bude sv. omša a potom možnosť osobnej úcty

 

21.8.2011

- sv. omše budú tento týždeň len v pondelok a štvrtok ráno o 7,30, a potom od piatku ako obvykle

7.8.2011

- omše ako obvykle

- upratovanie kostola má skupina pod vedením pani Búlikovej

 

31.7.2011

- v utorok (2.8.) možnosť  získať plnomocné odpustky vo všetkých kostoloch v rámci porciunkuly, samozrejme za obvyklých podmienok - nábožná návšteva chrámu, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca

24.7.2011

- zmena okolností ohľadom opravy veže je popísaná v príslušnej kapitole inde na stránke

- zmeny konania sv. omší na tento týždeň : - v stredu ráno,

                                                           - vo štvrok omša vo farnosti vôbec nie je


10.7.2011

- v pondelok poobede do nášho kostola zavítajú pozostatky sv. Cyrila, na programe bude sv. omša a potom možnosť osobnej úcty

29,5.2011

- vo štvrtok prikázaný sviatok , omša 17.30

 

1.5.2011

- omše ako obvykle - pondelok, piatok - večer, streda - v kaplnke , štvrtok, sobota - ráno

                                       ale  v utorok o 16.00 pohrebná sv. omša !

- kto chce nech sa do utorka večera pánu farárovi nahlási na sobotňajšiu dekanátnu púť do Trnavy k Panne Márii Trnavskej

- v týždni prvý piatok

 

12.6.2011

- vzadu v kostole možné podpísať petíciu za cirkevnú materskú školu v NMnV, voči ktorej má magistrát mesta výhrady

- v nedeľu prvé sväté prijímanie o 10.00 , predtým v sobotu ráno sv. spoveď pre prvopríjimajúce deti

- vzhľadom na prvé sväté prijímanie konajúce sa v nedeľu sa ako obvykle pri tejto príležitosti nedeľná omša o 10.45 v kaplnke presúva na sobotu o  17:30

 

17.4.2011

- vstupujeme do tzv Veľkého týždňa, harmonogram slávení liturgie je uvedený na úvodnej strane tejto webstránky

- Veľký piatok - v tento deň platí pre všetkých dospelých prísny pôst, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom sebazaprenia či dobrého činu

- v nedeľu bude výročitá Veľkonočná ofera, vopred Pán Boh zaplať všetkým darcom

Harmonogram omší / liturgických obradov počas veľkého týždňa:

Po - omša v kaplnke na Šancoch 17.30

Ut, St - omša vo farskom kostole taktiež o 17.30

ZELENÝ ŠTVRTOK - omša vo farskom kostole 17.30

VEĽKÝ PIATOK  - obrady so začiatkom o 15.00

BIELA SOBOTA -  začiatok o 20.00 (liturgia začína vonku pri hlavnom vchode, potom omša)

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ako obyčajne v nedeľu

 

10.4.2011

- sväté omše v týždni len ráno o pol ôsmej

- v piatok spoločná svätá spoveď od 16.00 do 17.30

- v nedeľu bude druhá svätá omša (9.05) začínať procesiou na mieste vstupu z hlavnej cesty do areálu kostola, je možnosť priniesť si akékoľvek zelené ratolesti na sprievod ku kostolu

 -

3.4.2011

- dnes  prvonedeľná zbierka na opravu kostolnej veže

-

 6.3.2011

- nadchádza nám pomaly pôstne obdobie, tento týždeň je popolcová streda - deň prísneho pôstu - omša v stredu je o 17.30

 

20.2.2011

- sv. omše v pondelok až štvrtok nebudú, od piatka už budú v obvyklých termínoch

 

6.2.2011

- omše ako obvykle

- dnes zbierka na opravu kostolnej veže

- v piatok opäť stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí

- upratovenie kostola : skupina pani Búlikovej

30.1.2011

- v piatok stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí

- v utorok ekumenická pobožnosť o 17.30 (v našom farskom kostole)

 - zmena v omšiach v tento týždeň: utorok - Šance, streda - farský kostol - obe 16:30

 23.1.2011

- na plánovanú opravu kostolnej veže je nazbieraných 700 Eur

    -  kto by chcel prispiet na dany ucel, na nastenke pri kostole je k dispozicii k nahliadnutiu aj cislo uctu farnosti.

- v piatok bude stretnutie farskej rady

- v sobotu ráno stretnutie rodičov tohtoročných prvopríjmajúcich detí

- omše tak ako obvykle

-

16.1.2011

- v dňoch 18.-25. januára sa už tradične pripomína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

- sv. omše tak ako obvykle, avšak v pondelok nie, pretože v pondelok je pohrebná sv. omša o 14.30

9.1.2011

- sväté omše tento týždeň

PO - 7,30, UT - nie je, ST - Šance 16,30, ŠT - 7,30, PIA - 16,30, SO - sobášna sv. omša 15,00, NE - ako obvykle

- sviatosť manželstva v sobotu vo farskom kostole prijmú Monika Turiaková a Ján Múdry

 

19,12,10

 

- ku sviatosti zmierenia možnosť pristúpiť ešte v týždni pred svätými omšami

- sväté omše: do 23.12: večer o 16.30, v stredu v danom čase v kaplnke

                        - na Štedrý deň omša o 22.30 v kaplnke, v kostole tradične o polnoci

                        - 25. a 26. 12. 2010 sv. omše tak ako v nedeľu

 

- v utorok skúška speváckeho zboru

12.12.2010

- omše v týždni: pondelok a utorok - o pol 6

                             ostatné dni - ráno o pol 8

- vo štvrtok spovedanie chorých od 9.00

-  upratovanie 3. skupina pani Čížikovej

- v nedeľu  koncert "Slovenské Vianoce" vo farskom kostole v NMnV, viac na nástenke pri našom kostole

- V PIATOK SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ V KOSTOLE, od 16:00 do 17:30                  

5.12.2010

- v stredu prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, omša večer o 17:30 v kostole. Z toho dôvodu je omša v kaplnke deň predtým v utorok o 16. 30

 - treba čo najskôr  nahlásiť chorých, resp. nevládnych k predvianočnému spovedaniu

21.11.

- dnes slávnosť Krista Kráľa - koniec liturgického roka

- budúcu nedeľu je 1. adventná nedeľa - začiatok nového liturgického roka

- budúcu nedeľu je zbierka na charitu

 

14.11.2010 - hodová slávnosť

- dnes sú tzv. hody, hodová slávnosť  - oslava patróna farského kostola, sv. Martina z Tours

zmeny v harmonograme sv. omší:

- sväté omše večerné vo farskom kostole o 16. 30 ! , v utorok omša ráno o 7.30, v stredu omša nebude, vo štvrtok omša večer v hore uvedenom čase

 31.10.2010

 - zajtra 1.11. prikázaný sviatok Všetkých svätých , omše: v kostole o 9.05, v kaplnke  10.45

- v týždni do 8.11 je možné pri nábožnej návšteve cintorína a splnení daných podmienok získať odpustky pre duše v očistci, a špeciálna možnosť je za tých istých podmienok počas 1.11. do polnoci

 

10. okt. 2010

 -po druhej omši pri kostole prebehla akcia "Boj proti hladu" - predávanie perníčkov v rámci charitného diela vincentínov.

 - budúca nedeľa je misijnou - bude zbierka na misie

 

 

 3 okt 2010

- omše ako zvyčajne

- v nedeľu pravidelná zbierka na potreby kostola a farnosti

 -  sviatosť manželstva v sobotu vo farskom kostole prijmú Zuzana Lipovská a Adam Uhlík

- http://www.bojprotihladu.sk/  - internetový odkaz na celoslovenskú aktivitu vincentínov. viac info na plagátiku nástenke pri kostole, alebo na tomto odkaze

- začína mesiac október - mesiac ruženca

26.9.2010

 - v sobotu o 15. 00  prijmú vo farskom kostole sviatosť manželstva MARCEL NEŠŤÁK a SIMONA PETRÍKOVÁ

- v Novom Meste nad Váhom bude v nedeľu doobeda gréckokatolícka bohoslužba , viac na www.prepozitura.sk

19.9.2010

- pozvánka na Deň  otvorených dverí na prepozitúre v Novom Meste nad Váhom - prehliadky kostolných priestorov http://prepozitura.sk/images/DODplagat.jpg
- v utorok po omši nácvik spevokolu

5.9.2010

 

- upratovanie má na starosti v sobotu V. skupina (pod vedením pani Búlikovej)

22.8.

 - omša bude až v piatok, ak by sa niečo vyskytlo, treba to hlásiť pani kostolníčke

 

1.8.

- zajtra, v pondelok, možnosti získania úplných odpustkov za tradičných podmienok - nábožná návšteva chrámu, prijatie Eucharistie, modlitba na úmysel sv. Otca...


- dnes zbierka na potreby kostola a farnosti, a po 2. sv. omši posviacanie kríža na "novom" cintoríne.


.

.

.

 


25.7.2010

- budúcu nedeľu po 2. sv. omši bude posviacanie nového kríža na cintoríne (smerom na Dolné Srnie)

- budúcu nedeľu pravidelná zbierka (ofera) na potreby kostola, farnosti

13.7.2010

 

- okrem pravidelného harmonogramu omší žiadne oznamy

4.7.2010

 

- v pondelok je sviatok sv. Cyrila a Metoda, vierozvestov, omša je o 7.30 na Šancoch, a o 9:00 vo farskom kostole

- upratovanie ma 3. skupina pod vedením pani Čížikovej

27.6.2010

- v utorok je prikázaný sviatok svätých Petra a Pavla, apoštolov; omša je o 17:30

- pri príležitosti uvedeného sviatku sa koná aj v našej farnosti tradičná zbierka tzv. Halier sv. Petra, určená priamo pre dispozíciu vedenia Cirkvi vo Vatikáne. Táto zbierka je prostriedkom pre pomoc mnohým dielam pomoci Cirkvi ľudom po celom svete, a aj naša krajina v nepriaznivých časoch pocítila jej pomoc.

20.6.2010

 

- Dnes zbierka pre obete povodní

oznamy 6.6.2010

- omša v sobotu bude sobášna o 16.00 , sviatosť manželstva príjmu Rastislav Bača a Andrea Helíková.

- dnes zbierka na združenie nápomocné ľudom v núdzi Cenacolo

- dnes taktiež avizovaná opekačka na fare

- mons. Bezák si v tomto čase pripomína prvé výročie v úrade arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy

 

Oznamy 30.5. 2010

- v týždni prikázaný sviatok Božieho Tela, ktorý bude zakončený procesiou okolo kostola.

- v sobotu je dekanátna púť k trnavskej Panne Márii, do Trnavy. V tomto týždni sú na programe pútnici z dekanátov NMnV, a Galanta. treba sa nahlásiť čím skôr u pána farára - najneskôr do utorka. Bude bohatý program, vrátane modlitby ruženca a iných pobožností z úcty k Matke, a na záver bude bohoslužba za účasti arcibiskupa

- budúcu nedeľu bude zbierka na združenie Cenacolo, ktoré pomáha ľudom v núdzi, najmä závislým na drogách a podobne

- budúcu nedeľu

 

Oznamy 23.5. 2010

- omše ako obyčajne, v stredu omša večer v kostole, v sobotu omša aj v kostole - ráno, aj na Šancoch večer

- budúcu nedeľu prvé sväté prijímanie - o 10. 00, pričom na Šancoch už potom omša nebude v ten deň.

- v piatok po omši nácvik spevokolu

 Oznamy 16.5. 2010

- ofera na katolicke masmedia

- cez týždeň kántrové dni, záväzný je jeden

 - opekačka na fare sa bude konať až v čase, keď  sa počasie zlepší

 Oznamy 9.5. 2010

 - dnes zbierka na potreby farnosti, budúcu nedeľu zbierka na katolícke masmédiá - TV Lux, Rádio Lumen a podobne

- "opekačka" na fare sa stále odkladá pre nepriaznivé počasie, a na budúcu nedeľu sa uvidí, čo ďalej

 

 

  Oznamy  25.4.2010:

 - v dnešnú nedeľu zbierka na seminár - nedeľa dobrého Pastiera

- vďaka patrí všetkým za dôstojný priebeh birmovnej slávnosti, s ktorou bol mons. Bezák mimoriadne spokojný

- sviatosť manželstva sa chystajú prijať Radoslav Pavlík a Lucia Černáková.

- výzva : budúcu nedeľu o 14.00 na fare stretnutie (opekanie) , pozvaní sú najmä birmovanci a ich rodičia.

 

Oznamy v 18.4.2010

 

- omše v pondelok a v piatok budú o 7:30, vo štvrtok o 17.30 vo farskom kostole.

- v sobotu 24.4.2010 o 10. hodine sa uskutoční sviatosť birmovania vo farskom kostole , za účasti diecézneho biskupa mons. Róberta Bezáka. Všetci ste pozvaní, avšak treba zanechať prvé lavice pre rodiny birmovancov.

- v piatok od 16. hodiny bude prebiehať vo farskom kostole spoveď birmovancov a ich okruhu. Birmovanci sú povinní ísť k sviatost zmierenia k nášmu pánovi farárovi. Ostatní si môžu vybrať, kňazov bude viac. Účasť je teda pre birmovancov povinná, pretože si okrem spovede prevezmú aj birmovný lístok potrebný pre birmovanie.

 

 Oznamy - 11.4.2010:


 -  v sobotu sa uskutoční upratovanie okolo farskej budovy - je to výzva najmä pre birmovancov

 

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu 4.4.2010:

- veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k sláveniu Veľkého týždňa vo farnosti

- v dnešnú nedeľu výročitá veľkonočná ofera - vopred Pán Boh zaplať

- organizuje sa na najbližšiu sobotu zájazd z našej farnosti na predstavenie Mystérium, ktoré sa uskutoční v Ilave v spomínanú sobotu o 19.00 . Bude to predstavenie s tematikou Nového Zákona, s kvalitným prevedením a dobovými tancami či inými prvkami. Odchod z farnosti ešte nie je presne známy, odhaduje sa, že to bude niekedy okolo pol 6. Pre nahlásenie sa treba čo najrýchlejšie osloviť pána farára. Pre birmovancov bude cena zájazdu 1 Euro, pre ostatných záujemcov dobrovoľná.

 - v piatok obvyklé spoločné stretnutie birmovancov o 17.30

 

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu 4.4.2010:

- veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k sláveniu Veľkého týždňa vo farnosti

- v dnešnú nedeľu výročitá veľkonočná ofera - vopred Pán Boh zaplať

- organizuje sa na najbližšiu sobotu zájazd z našej farnosti na predstavenie Mystérium, ktoré sa uskutoční v Ilave v spomínanú sobotu o 19.00 . Bude to predstavenie s tematikou Nového Zákona, s kvalitným prevedením a dobovými tancami či inými prvkami. Odchod z farnosti ešte nie je presne známy, odhaduje sa, že to bude niekedy okolo pol 6. Pre nahlásenie sa treba čo najrýchlejšie osloviť pána farára. Pre birmovancov bude cena zájazdu 1 Euro, pre ostatných záujemcov dobrovoľná.

 - v piatok obvyklé spoločné stretnutie birmovancov o 17.30

 

Rozpis začiatku sv. omší - liturgií vo Veľkom týždni:

- pondelok - 7:30,  utorok - 17:30, streda 17:30

 - Zelený štvrtok - 17:30

- Veľký piatok - 15:00

- Biela sobota - 19:00

- Veľkonočná nedeľa - (ako zvyčajne v nedeľu - 7:30.9:05,10:45 -Šance)

 Obrázok

 

 

 

 

 

Oznamy na Kvetnú nedeľu (28.3):

- krížová cesta ako zvyčajne po druhej sv omši

- v pondelok, utorok a stredu budú ešte možnosti sviatosti zmierenia pred sv. omšami

- na Veľký piatok slávi Cirkev najvážnejší sviatok umučenia a smrti Pána Ježiša. V tento deň je v celej katolíckej Cirkvi vyhlásený ako deň prísneho pôstu ako aj bezmäsitého pôstu, pričom ako obvykle je možné jeden krát dosýta sa najesť a 2x menej. Náhrada iného skutku sebaobetovania sa za tento pôst neplatí.

 - v piatok bude možnosť si uctiť kríž až po obradoch, v sobotu bude poklona pri Božom hrobe od 8:00 do 18:45. Kto sa chce zapísať na "stráženie hrobu" v tento čas, môže tak urobiť v bočnom vchode kostola, ak je ešte nejaká termín voľný.

 - na Veľkonočnú nedeľu bude výročitá Veľkonočná ofera, za milodary vyslovené vopred Pán Boh zaplať

 

 Oznamy 21.3

- sväté omše ráno o pol ôsmej, pretože sa začínajú v tomto týždni konať spoločné predveľkonočné spovede.

(-  v piatok sa konala- spoločná svätá spoveď.  okrem nášho dôstojného pána, boli kňazi prítomní z : farnosti Beckov - jeden z pastorácie(pri ambóne), jeden z charitného domova (pred Božským srdcom), ďalej z Pobedima (pred bočným oltárom Lurdskej Panny Márie), a z Považian (v spovedeľnici).

 

 Oznamy 14.3

 

- piatok krížová cesta a stretnutie birmovancov ako zvyčajne

- v tomto týždni zaopatrovanie chorých

- budúcu nedeľu klasická zbierka potreby kostola a farnosti

 

Oznamy 7.3.

- bude tradičné stretnutie birmovancov v piatok, aj s krížovou cestou o piatej,

- v sobotu od 13:00 na fare bude previerka birmovancov, účasť nutná. Tí , ktorí nemôžu v danú hodinu, môžu sa dostaviť aj skôr.

- omše budú tento týždeň už tak, ako bývajú v iné týždne

- treba nahlásiť chorých a nevládnych na veľkonočnú spoveď ako každý rok

Oznamy 28.2.

- pán farár je na púti s pútnikmi aj z našej farnosti, sv. omše budú len v utorok, v stredu - kaplnke, a v piatok o 17:30 s obligátnym stretnutím birmovancov a aj krížovou cestou konanou birmovancami.  V prípade pohrebu alebo zaopatrovania sa treba obrátiť ohľadom ďalšieho postupu na pani kostolnícku Búlikovú.

- prvý piatok v mesiaci , spovede sa budú konať.

 

Oznamy 21.2.

 - piatok stretnutie birmovancov

-  na budúci týždeň (t.j. od 1.3.)omše budú ako bývajú, i keď správca farnosti ich vysluhovať nebude

 

Oznamy 14.2.

- najbližšia streda bude Popolcovou stredou, začína sa ňou pôstne obdobie (fialová liturgická farba ornátu)

- v piatok , ako už tradične, bude stretnutie birmovancov

- budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu -  všetkým milodarcom vopred Pán Boh zaplať !

 
Oznamy (7.2.):

- dnešná nedeľa má celodekanátne úmysel omší za kňazské a rehoľné povolania

- upratovanie má 1. skupina pod vedením pani Dedíkovej

- klasické stretnutie birmovancov v piatok o 17.30

- základné vedomostné previerky birmovancov dopadli pomerne neúspešne

Oznamy (31.1.2010):

- prvý piatok mesiaci - spovedanie v klasických termínoch

- obvyklé piatkové stretnutie birmovancov

 

Oznamy (24.1.2010):

- budúca nedeľa 31. 1. je 4. v Období cez rok

- v utorok 26.1. bude priateľské ekumenické stretnutie v evanjelickom kostole o 17:30

-  v piatok 29.1. bude opäť stretnutie birmovancov

- v budúca nedeľu bude zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku

 

Oznamy (17.1.2010):

- týmto dňom začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (17.1.-25.1)

- v nedeľu 25.1.2010 po omšiach zbierka na Haiti (formou klasickej ofery)

- aj v tomto týždni v  piatok bude po omši stretnutie birmovancov

 

 

Oznamy z nedele 10.1.2009:

- v piatok 15.1.2010 po sv. omši stretnutie birmovancov, omša začína o 17:30

- taktiež po sv. omší v piatok, prvé stretnutie budúcich pútnikov do Svätej zeme 

    Púť by mala bude v časovom intervale od 28.2. - 8.3.2010

staršie oznamy :

V nedeľu 3. januára spestril na oboch omšiach liturgiu svojím spevom spevácky zbor z farského kostola Nové Mesto nad Váhom, a po druhej omší pridal ešte bonus v podobe minikoncertu.

 

november 2009:

- rekolekcia novomestského dekanátu v našom kostole za účasti generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy sa uskutočnila v utorok 10.11.2009.

- V plebiscite 8.11.2009 počas svätých omší v kostole bolo rozhodnuté nadpolovičnou väčšinou, že v pondelok, v utorok, a v piatok  sa budú sväté omše slúžiť o 16:30 !

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.