Choď na obsah Choď na menu
 


K pôsobeniu kňazov...

Rozšírené informácie k pôsobeniu jednotlivých kňazov v obci z dostupných informácií:

(meno / rok príchodu (odkiaľ) / rok odchodu (kam) - niektoré informácie k pôsobeniu)

Jozef Buday /1906 (?)/ 1919 (Nitra) - rozšírenie, znovupostavenie farského kostola od základov

 

Jozef Kianička / 1919 (?) / 1942(Nemšová- dekan, zomrel v máji 1956 v ZA) – staral sa vzorne o udržanie cirkevnej školy v obci i na kopaniciach (časť Bučkovec), dal ohradiť cintorín, bol kúpený nový organ. Počas krízy v tridsiatych rokoch sa aktívne snažil zmierniť jej dopady na najnižšie vrstvy obyvateľstva hmotnou podporou.

 

Anton Poloczek / 1942(?) / 1953 (?, zomrel v Šišove v dec. 1980) – vykonal havarijné opravy fary, zaobstaral železnú konštrukciu na vežové zvony, bol rozšírený cintorín (1953).

 

Aladár Struhár / 1954 / 1989 (Partizánske – odpočinok) – nechal vymaľovať kostol, zvnútra i zvonku. Pohon zvonov bol elektrifikovaný, strecha chrámu bola pokrytá hlínikovou krytinou a urobil aj zmeny v dôsledku II. Vatikánskeho koncilu - úpravy v sanktuáriu - obetný stôl, kazateľnica.

 

Jozef Čičmanec / 1989 (Belá pri Varíne) / 1990 (Čierne) – z peňazí farníkov bola začatá stavba novej farskej budovy z dôvodu zdraviu nevyhovujúcich podmienok v starej budove.

 

Pavol Kavec CM / 1990 (?) / 1992 (Banská Bystrica) – dokončil a dal posvätiť novú budovu fary.

 

Anton Kožák / 1992 (Staškov) / 1994 (Bošáca)

 

Jozef Jurga / 1994 (?) / 1998 ( Raková) -  dal postaviť v roku 1997 kaplnku Sedembolestnej na kopaniciach, v časti Šance, cca 1,5 km od štátnej hranice s ČR. Bola slávnostne otvorená začiatkom novembra, posvätená mons. Františkom Rábekom, pomocným nitrianskym biskupom. Stála 550 000 SKK, výška veže je 13,2 m. Okrem toho, bolo za jeho pôsobenia vydláždené okolie kostola aj s plynofikáciou. Dočasne bolo v kostole umiestnené aj vykurovacie zariadenie, ale išlo len o experiment, ktorý sa neujal.

 

 Jozef  Janíček / 1998 (?) / 2002 ( Slatina) - jeho zásluhou sa vo farskom chráme nainštalovalo plynové podlahové vykurovanie lavíc. Ďalej, ku koncu svojho pobytu tu sa začal maľovať kostol zvonka

 

Miroslav Sobčák / 2002 (Slatina) / 2007 (Dolný Hričov) - jeho pôsobenie tu bolo bohaté na pozitívne zásahy do farnosti- ako na kostole, tak i na živote vo farnosti ako takej. Hlavná vec-bol obnovený kostol zvnútra –  znovuvymaľovanie (cca po 50 rokoch), vrátane jednotlivých sôch a oltárov. Generálna oprava bola vykonaná aj na kostolnom organe, ktorý ju už nutne potreboval.  Z výraznejších a dlhodobejších akcií treba spomenúť snáď ešte výmenu odkvapov a žľabov na kostolnej budove, na fare sa natreli farbou. Svojím štýlom vystupovania a vysluhovania liturgie a pobožností dokázal nadchnúť množstvo veriacich.  K jeho aktivitám patrilo i organizovanie pútí, či už do Ríma, Lúrd a Medjugoria, ktorých sa zúčastnili i veriaci z iných farností. Krátko pred odchodom bol ešte svedkom omaľovania vonkajšku kaplnky, kde takisto urobil mnohé drobné zmeny v priebehu svojej pôsobnosti.

 

Eduard Lazo / 2007 (Pruské) / -

 

 

 

 

Publikované zdroje informácií :

- ŽÁKOVIC, M. a DROBNÁ, E. Moravské Lieskové 1398-1998. Moravské Lieskové: Obecný úrad, 1998. 232 s.
- Katolícke Slovensko 833 - 1933. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1933. 656 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.