Choď na obsah Choď na menu
 


Ekumena v našej obci (2010)

Už tradične sa  sa v Moravskom Lieskovom uskutočnilo ekumenické stretnutie veriacich z katolíckej cirkvi a ECAV. Tentokrát sa tak stalo v utorok 26.1.2010 v chráme evanjelickej cirkvi a.v. , o 17:30. Mottom bohoslužieb bol citát  "Vy ste toho svedkami" - Lk 24,48.

Priebeh:

Ekumenické zhromaždenie krátkym príhovorom privítal miestny evanjelický duchovný správca, Mgr. Peter Maca, ktorý viedol celé zhromaždenie. Zaznel predspev vzývania Boha-Svätej Trojice. Nasledovala pieseň z Evanjelického spevníka číslo 568 o bratskej jednote v Bohu. Ďalej nasledoval pozdrav a spievaná modlitba evanjelického kňaza. 

Nasledovalo prednesenie evanjelia. Čítaný liturgický text bol z Evanjelia podľa Lukáša, kapitola 24. Po ňom nasledovalo Nicejsko-carihradské vyznanie viery a pieseň z ES č. 566.
Potom nasledovala homília nášho katolíckeho dôstojného pána, v ktorom sa venoval rozboru predneseného evanjelia, ktoré hovorí o udalostiach po Ježišovom zmŕtychvstaní v úplných začiatkoch Cirkvi.

Ďalšie modlitby boli doplnené poetívnymi vyznaniami viery od tých vekovo najmladších veriacich. Potom udelil brat evanjelický farár požehnanie. Zaznela antifóna 86: "Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia. Lebo nesmierna Jeho milosť nad nami. Haleluja."

Záverečnú fázu zhruba hodinového ekumenického stretnutia začala kolekta, pokračoval evanjelický duchovný správca udelením Áronovského požehnania. Poslednou piesňou bola pieseň z ES 628: "Nebeský Bože, Tvorca všehomíra, v ustreti  Tebe pieseň nesie sa..."

Zástupca pozývateľa, Mgr. Peter Maca, na úplný záver vyzval na podanie rúk a poprial veľa Božieho požehnania a pekný zvyšok večera všetkým prítomným. Pri odchode z kostola obaja duchovní správcovia podali ruky domov sa odoberajúcim kresťanom, ktorí sa do svojich príbytkov v spoločnej obci vrátili s dobrým pocitom z atmosféry ekumenického stretnutia . 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.